Zápis dětí do 1. třídy

23.02.2016 10:50

     Ve středu 3. února proběhl na naší škole zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2016/2017.

    S velkou chutí a odhodláním naši budoucí prvňáčci předváděli své početní znalosti z matematiky, dokázali povědět pohádku, poznávali zvířátka s mláďaty a na své umělecké vlohy poukázali při kreslení lidské postavy (nejčastěji to byla maminka) a recitaci básničky. Po tak namáhavém a vyčerpávajícím výkonu byli všichni odměněni malým dárkem a sladkou odměnou na cestu domů.

    K letošnímu zápisu dorazilo 21 budoucích prvňáčků a po případných odkladech školní docházky pravděpodobně 1. září do lavic zasedne minimálně 19 žáků 1. třídy.

                                                                                                                                                Jana Zatloukalová, ředitelka školy

—————

Zpět