Dokumenty školy

- školní řád-od 1.9.2016    (pravidla pro hodnocení- jsou součástí školního řádu)

- rozvrhy hodin 2017-2018

- organizace školního roku 2017-2018

- Ceny_obědů_podle_jednotlivých_věkových_skupin-od_1.1.2013

- provozní řád ŠJ

- vnitřní řád ŠD od 1.1.2017

- úplata_ve_ŠD_od_1.9.2016

 

Rozpočet školy (návrh na aktuální rok a výhled do dalších let)

Návrhy rozpočtu 2018 a výhledy na další roky.pdf (204287)

Schválený rozpočet 2018

Schválený výhled na roky 2019-2020

 

ŠVP ZV a ŠVP pro ŠD - tyto dokumenty jsou k nahlédnutí na veřejně přístupném místě ve vestibulu školy