Dokumenty školy

- školní řád-od 1.9.2018    (pravidla pro hodnocení- jsou součástí školního řádu)

- rozvrhy hodin 2018-2019

- organizace školního roku 2018-2019

- Ceny_obědů_podle_jednotlivých_věkových_skupin-od_1.9.2018

- provozní řád ŠJ - od 1.9.2018

- vnitřní řád ŠD od 1.9.2018

- úplata_ve_ŠD_od_1.9.2016

 

Rozpočet školy (návrh na aktuální rok a výhled do dalších let)

Návrhy rozpočtu 2018 a výhledy na další roky.pdf (204287)

Schválený rozpočet 2019

Schválený výhled na roky 2020-2021

 

ŠVP ZV a ŠVP pro ŠD - tyto dokumenty jsou k nahlédnutí na veřejně přístupném místě ve vestibulu školy