Žáci výtvarného kroužku opět bodují!

07.04.2011 00:00

 

Spanilá jízda našich výtvarníků pod vedením  Lenky Gruberové nekončí. Ve výtvarné soutěži „Kniha a já“ jsme dobyli metu nejcennější. Na nejvyšší stupeň vítězů se postavila ve 2. kategorii (1. a 2. ročník) žákyně 2. třídy Klára Cupáková s výtvarným dílem „Kočky na střeše“. Ve 3. kategorii (3. a 4. ročník) obdržela pomyslnou stříbrnou medaili žákyně 4. třídy Markéta Hladká s dílem „Krkonošské pohádky“.

Gratulujeme oběma talentovaným děvčatům a zároveň patří poděkování i všem ostatním, kteří se soutěže zúčastnili. Přejeme jim mnoho úspěchů a radosti z další práce, která důstojně přispívá k reprezentaci naší školy.

Výtvarné práce této soutěže budou z části využity pro potřeby Konta BARIÉRY Nadace Charty 77 k ilustraci stolních kalendářů, jejichž prodej slouží k získání prostředků na nákup školních pomůcek pro zdravotně postižené děti (www.kontobariery.cz/projekty).

Další část prací bude předána Fondu ohrožených dětí, který je využije k prodeji v internetové galerii (www.fod.cz). Výtěžek je určen ve prospěch projektu dětských center Klokánek.

Oceněné práce si můžete prohlédnout na internetových stránkách DDM Znojmo: www.ddmznojmo.cz.

—————

Zpět