Výukové dopoledne švábenických dětí u hasičů

13.09.2012 01:37

Jak jsme našim dětem v loňském školním roce slíbili, prožili jsme další výukové dopoledne v terénu. Školní lavice jsme tentokrát nahradili návštěvou u místních hasičů.

            Děti se hravou formou a názornými ukázkami postupně seznámily s kompletním hasičským vybavením při zásahu, poznaly jednotlivé signály při varování obyvatelstva v případě živelních pohrom. Na vlastní kůži si vyzkoušely první pomoc při požárech a autohaváriích. Manipulaci a přesun zraněných trénovaly na figuríně místní výroby zvané Fanda. Mimo jiné proběhl i nábor do řad mladých hasičů v souvislosti s vysvětlením soutěžního řádu hry Plamen, která je určena právě jim. Nejlákavější pro všechny však byla ukázka techniky – např. zásahového vozidla, požárních stříkaček (současných i historických), či cisterny zvané Jožin. Především chlapci uvítali možnost zahrát si na opravdové hasiče a zahoukat si na pravou hasičskou sirénu. Náš zájem i nadšení sdílel i pan starosta Josef Kubík, který v našich dětech již viděl novou hasičskou generaci.

Už nyní se všichni ve škole těšíme na další vzájemnou spolupráci, např. při zapojení do tradiční výtvarné a literární soutěže PO očima dětí.

Děkujeme všem, kteří  celý program pro malé školáky připravili, především panu Josefu Polišenskému, Honzovi Vránovi, Pavlu Přecechtělovi a Honzovi Trněnému.

 

                                                                       Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školy

                                                                       Foto: Mgr. Jarmila Dušková

 

—————

Zpět