V naší mateřské škole to žije

27.02.2018 11:05

Beseda s policií

Ve spolupráci s rodiči dětí byla koncem ledna v mateřské škole uspořádána beseda s policií. Pro děti obou tříd ji připravila paní Lucie Hlobilová s panem Michalem Novotným. Poutavou formou   - vyprávěním, promítáním pohádky a zkoušením oblečení se znamovaly děti s prací policie. Děti si upevnily získané znalosti a na závěr hledaly schované dárky a cukrovinky. Tyto darované předměty – omalovánky, vystřihovánky a pexesa si odpoledne odnesly domů.

 

Maškarní ples

V mateřské škole bylo v únoru opravdu veselo, protože se zde pořádal karneval.  V průběhu dopoledne děti z obou tříd v maskách nejen tančily, ale také soutěžily ve dvojicích v pohybových činnostech s předměty a náčiním, ale také ve zpěvu. Nejdůležitější jsou společné zážitky a hlavně  radostná nálada, která pokračovala i v dalších dnech.

 

Vyšetření zraku

Naše mateřská škola se opakovaně zapojila do projektu preventivního vyšetření zraku dětí – ,,Koukají na nás správně“, který pořádá společnost Prima Vizus, o.p.s. Vyšetření  proběhlo  dne 19. 2. 20218 v 1.třídě MŠ u dětí, jejichž rodiče o to projevili zájem. Prováděla je zdravotnická pracovnice pomocí speciální vyšetřovací videokamery PlusoptiX.  O výsledku vyšetření jsou rodiče informováni písemně.

 

Předplavecký výcvik

Od 6. 3. 2018 do 3. 4. 2018 se mohou účastnit předškolní děti předplaveckého výcviku v plaveckém bazénu ve Vyškově. Děti budou jezdit na 5 lekcí plavání  vždy v úterý autobusem společně s žáky ze základní školy do Vyškova.  Odjezd ze Švábenic v 7:30 hodin, zpět z Vyškova v 9:30 hodin.  Za 1 lekci se bude platit 60 Kč. Celkovou částku za výuku 300Kč  si mohou rodiče nechat proplatit u zdravotní pojišťovny. Rodiče budou hradit  také dopravu – až po ukončení plavání.

 

Ilona Kučerňáková, vedoucí učitelka MŠ

—————

Zpět