Úspěchy našich dětí v soutěži „Požární ochrana očima dětí“

21.06.2012 00:27

Každoročně se děti obou našich škol účastní této již tradiční soutěže, jejímž vyhlašovatelem je Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Obsahově je zaměřena na vyjádření poznatků o příčinách požárů, o pomoci hasičů při požárech a nehodách, o vyjádření zážitků např. z letních táborů mladých hasičů se zaměřením na požární tématiku apod.  Hodnocení probíhá nejdříve v základním kole, následuje okresní kolo, potom krajské a nakonec republikové. Ve výtvarné části jsme ve svých kategoriích v okresním kole obsadili přední příčky a svým způsobem v podstatě ovládli výherní listinu (viz příloha). V krajském kole pak porotu zaujala práce Jiřího Gabrišáka z druhé třídy, který se umístil na krásném třetím místě. Všem vítězům gratulujeme, ostatním přejeme do dalších soutěží hodně tvůrčího elánu a všem zúčastněným  i jejich pedagogům patří poděkování za vzornou reprezentaci obou našich škol.

Výherní listina-okresní kolo PO2012.pdf (570,1 kB)

Výherní listina-krajské kolo PO2012.pdf (550 kB)

—————

Zpět