Slavnostní závěr školního roku 2011/2012

09.07.2012 00:02

Lidský život, a ten školní především, je prezentován neustálým koloběhem nějakého začátku něčeho a konce. Stalo se u nás ve škole pěknou tradicí, že se společně v poslední školní den scházíme společně, abychom si naposledy s našimi odcházejícími páťáky pohlédli do očí, naposledy si s nimi stiskli ruce a zároveň abychom zrekapitulovali celý ten uplynulý školní rok, který nám jako vždy doslova ulétl před očima.
A jako vždycky, i tentokrát jsme jen chválili a chválili. Všechny paní učitelky zhodnotily výsledky usilovné práce svých svěřenců ve svých třídách a ve školní družině a udělily těm nejlepším z nich zasloužené pochvaly s knižní odměnou. Velkou pochvalu si letos rovněž zaslouží ti, kteří přispěli svým uměním ke zpestření našeho programu. S moderním a svižným tancem vystoupila děvčata ze školní družiny, dále své taneční umění předvedly žákyně ze třetí a páté třídy – Nikola a Lucie Nejedlých, Aneta Petlachová a Petra Koudelková. Na flétny nám zahráli kluci ze druhé třídy Marek Vojáček a Honzík Derka, třeťačky Aneta Veselá a Sára Přecechtělová, které doprovodil pan učitel ZUŠ Ivanovice na Hané Vojtěch Kadlec. Ten se letos velmi ochotně poprvé ujal hudební složky našeho programu. Vyvrcholením našeho setkání bylo vyhodnocení tradičních závěrečných soutěží a anket (více v příloze).
Velmi nás všechny potěšila účast hostů – našich kuchařek, obou našich uklízeček (bývalé paní Menšíkové i současné paní Menšíkové), sešli se tu i mnozí z rodičů odcházejících páťáků a v neposlední řadě patří velký dík předsedkyni Sdružení rodičů paní Evě Derkové za květiny a velmi milá slova díků.
Než se všichni nadějeme, budeme tu v září zase. Žáci první třídy zahájí svůj první školní den slavnostně v obřadní síni Městyse Švábenice a ti ostatní samozřejmě ve škole ve svých třídách. Jen s tím rozdílem, že budeme všichni zase o rok starší.
Hezké prázdniny všem, hodně sluníčka a pohody!


                                                                                                        Mgr. Jana Zatloukalová

 

Příloha: Vyhodnocení tradičních závěrečných soutěží a anket:

 

—————

Zpět