Školáci ze Švábenic rádi recitují

06.03.2013 20:50

V rámci celoročního školního projektu „Rok českého jazyka“ jsme na naší škole v těchto dnech prožili „Týden poezie“. Všichni žáci bez rozdílu se zapojili do recitace říkadel a básní, které si každý mohl vybrat dle vlastní chuti, nálady a především touhy dokázat něco mimořádného. I přes počáteční obavy a nejistoty se všichni chopili svého úkolu s neobvyklou vervou a nadmíru zodpovědně. Výsledkem této mimořádné aktivity byla velmi kvalitní třídní kola, která vyvrcholila školní přehlídkou těch nejlepších a nejodvážnějších. Vždyť postavit se úplně sám všem žákům školy čelem vyžaduje opravdu velký kus odvahy a odhodlání. Výkony jednotlivých recitátorů byly nad očekávání skvělé a nutno podotknout, že dětská i odborná porota to při rozhodování tentokrát vůbec neměla jednoduché. Svými výkony v I. kategorii (1.-3.třída) nejvíce zaujaly Anetka Cupáková a Kristýnka Zaoralová, ve II. kategorii (4.a5.třída) vynikla děvčata z 5. třídy  Eliška Skácelová a Lucka Dvořáková. Odborná porota si navíc vyhradila možnost udělení čestných uznání, kde  pro změnu bodovali především chlapci. Např. svým osobitým projevem zaujal prvňáček Pavel Zedníček, z těch starších to pak byl Ondra Vidlář, Martin Zoufalý, Roman Procházka, Tomáš Zouhar, Nikolka Nejedlá a David Hladký. Všichni zúčastnění si pak kromě neopakovatelných zážitků odnášeli i pěkné ceny a na cestu domů sladkou odměnu.

V okresní soutěži ve Vyškově naši školu reprezentovali Nikol Nejedlá, Aneta Veselá a Martin Zoufalý, jehož vynikající výkon byl v obrovské konkurenci oceněn čestným uznáním.

Už teď je zřejmé, že o zájemce pro příští ročník recitační přehlídky naše škola mít nouzi rozhodně nebude.

                                                                                  Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školy

Foto - web: Mgr. Jarmila Dušková

—————

Zpět