"Putování muzeem" - exkurze žáků 4. a 5. třídy do muzea ve Vyškově

13.11.2014 13:36

    Zajímá Vás, jak to chodí v muzeu?

    Nás to zajímalo, proto jsme se ve čtvrtek 13.11. se čtvrťáky a páťáky naší školy vypravili do Muzea Vyškovska na program "Putování muzeem".

    V průběhu programu se děti při plnění úkolů z pracovního listu seznámily s fungováním muzea, vyzkoušely si práci některých odborných pracovníků např. archeologa, konzervátora, historika či etnografa. Dozvěděly se, co je to sbírkový předmět, exponát, jak je třeba ošetřit každý předmět v zájmu jeho bezpečného uchování, jak a proč se předměty zapisují a evidují a spoustu jiných zajímavých věcí. Nahlédly také do míst, kam se běžný návštěvník nedostane, třeba do zámeckého sklepení nebo depozitáře.

    Putováním muzeem všem notně vyhládlo, proto se před dalším programem děti vydatně posilnily.

    Po svačině jsme se pak vydali na výstavu "Do hlubin archeologie aneb smrt je jen začátek". Tady na nás dýchlo trochu tajemna. Žáci si mohli prohlédnout celou řadu unikátních rekonstrukcí - např. pohřeb v korunách stromů, hrob upíra, pohřeb náčelníka z doby železné či mumii ze severských močálů, která byla lidskou obětí bohům. Seznámili se s tajemstvím Býčí skály a dozvěděli se také, jak se bránit upírům a vlkodlakům, jak si Keltové, Slované a Germáni představovali nebe a peklo. Získané znalosti si upevnili při vyplňování pracovního listu a na závěr si za pomoci rekvizit vytvořili vlastní rekonstrukci pohřbu.

    Jako vždy celá akce probíhala v přátelském a tvůrčím duchu. Pracovníci muzea provázeli děti všemi taji muzejní práce s velikým zápalem a děti ochotně a nadšeně spolupracovaly a plnily zajímavé úkoly. Všichni byli natolik zaujati výkladem a různorodými činnostmi, že jim nezbylo ani trochu času na zlobení.

    Všechny zážitky, které jsme načerpali během naší báječné exkurze v krátké době zúročíme ve výuce vlastivědy.

 

Zdeňka Grmelová a Ivana Florusová, tř. uč.

—————

Zpět