Plán činnosti na 2. čtvrtletí 2010-2011

07.12.2010 07:08

- výroba ozdob na obecní vánoční strom, zdobení, 25.11.

- kulturní pásmo švábenických žáků – beseda s místními důchodci, 5.12.

- mikulášský turnaj v kuželkách – ŠD, 1.12.

- mikulášské oslavy s nadílkou, spolupráce s rodiči

- celoškolní projekt „Vánoce – udržování lidových tradic“, prosinec

- výroba vánočních přání (kroužek Vv, ŠD)

- školní vánoční turnaj ve florbalu, prosinec

- vzdělávací program „Narodil se v Betlémě“ – katedrála sv.Petra a Pavla v Brně, exkurze do vánočního Brna – 2. - 5.tř., 15.12.

- vánoční oslavy, besídky apod. - spolupráce se spádovými MŠ

- konzultace s rodiči o prospěchu a chování, 12.1.

- účast na DVPP

- účast v soutěžích: - soutěž Vv „Vánoční malování“, prosinec
 

—————

Zpět