Plán činnosti na 4. čtvrtletí 2011-2012

28.04.2012 06:56

- celoškolní projekt „Sportem ku zdraví – LOH Londýn 2012“, duben-červen
- zahájení výuky plavání –  1.a 2. třída, od 16.4. do 18.6.
- Den otevřených dveří u příležitosti Dne matek, 15.5.
-  obnova estetické výzdoby školy – Den otevřených dveří
- exkurze do Hvězdárny a planetária Brno – pořad „Poznej svůj vesmír“, 17.5.
- testování žáků 5.třídy – celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5.ročníků ZŠ, od 21.5. do 8.6.
- oslavy Dne dětí – hudebně vzdělávací pořad „Zvuky ZeMě“, 1.6.
- fotografování tříd, červen
- školní výlety : 2.- 5.tř.- Šiklův mlýn – Zvole pod Perštejnem, 6.6.
   1.tř. – Vyškov - Dinopark, 6.6.
   výuka náboženství – Hostýn, 11.6.
- oslava Dne dětí u chovatelů, 8.6.
- školní sportovní olympiáda 2012, 20.6.
- školní turnaj ve vykulované, 25.6.
- DDH ve Vyškově –  4.třída, 26.6.
- PEXESIÁDA 2012, červen
- výstava „Zvěř a ptactvo našich lesů, luk a polí“ – muzeum Švábenice, červen
- vycházka do přírody, červen
- cvičná evakuace, červen
- spolupráce s MŠ – besídky, návštěvy předškoláků aj.
- oslavy konce školního roku, vyhlášení anket
- účast na vyhlášených soutěžích
- DVPP

 

 

—————

Zpět