Plán činnosti na 4. čtvrtletí 2010-2011

22.06.2011 11:54

- zahájení výuky plavání – 3., 4. a 5. třída, od 18.4. do 20.6.
- okrsková soutěž „Zazpívej, slavíčku“ ve Vyškově, 19.4.
- velikonoční prázdniny, 21. a 22.4.
- exkurze do RESPONA Vyškov, 26.4.
- „Den páťáků“ - exkurze žáků 5.třídy do ZŠ Ivanovice na Hané, 28.4.
- Den prvňáčků – návštěva budoucích prvňáčků a jejich rodičů ve škole, 28.4.
- návštěva okresní knihovny ve Vyškově – 1.a 2.tř., květen
- Den otevřených dveří u příležitosti Dne matek, 4.5.
- obnova estetické výzdoby školy – Den otevřených dveří, návštěva rodáků (14.5.)
- praxe studentky Lucie Hladké ve ŠD, 23.5. – 10.6.
- fotografování tříd, 31.5.
- školní výlety : výuka náboženství – Biblický les, 1.6., 2.- 5.tř.- Moravský kras, 14.6., 1.tř. – Kroměříž, červen
- oslavy Dne dětí – hudebně zábavný program se skupinou ECHOES, 2.6.
- Sportovní olympiáda 2011 – akce pro rodiče, 8.6.
- DDH ve Vyškově – 4.třída, 9.6.
- PEXESIÁDA 2011, červen
- výstava „Ryby celého světa a kouzlo rybařiny“ – muzeum Švábenice, červen
- cvičná evakuace
- spolupráce s MŠ – besídky, návštěvy předškoláků aj.
- oslavy konce školního roku, vyhlášení anket, sportovní soutěže aj.
- účast na vyhlášených soutěžích
- projekty: „Tonda na cestách“ – odpadové hospodářství
 

—————

Zpět