Plán činnosti na 4. čtvrtletí 2009-2010

28.04.2010 00:00

- zahájení výuky plavání – 2., 3. třída, od 19.4. do 21.6.

- zapojení školy do projektu Nadace ČEZ „Oranžová učebna“, hlasování na podporu školy, duben + květen

- Den otevřených dveří u příležitosti Dne matek + konzultace s rodiči o prospěchu a chování, 12.5.

- fotografování tříd, 19.5.

- sportovní olympiáda 2010 – akce pro rodiče, 1.6.

- obnova estetické výzdoby školy – Den otevřených dveří (12.5.), návštěva rodáků (12.6.)

- školní výlet : 1.- 5.tř., zábavní park BONGO + ZOO Brno, 17.6.

- PEXESIÁDA 2010

- výstava „Po stopách L. Janáčka na Moravě“ – muzeum Švábenice, červen

- cvičná evakuace, červen

- spolupráce s MŠ – besídky, návštěvy předškoláků, kulturní akce aj.

- hudební pořad „Zpívánky“, 24.6.

- oslavy konce školního roku, vyhlášení anket, sportovní soutěže, diskohrátky aj.

- účast na vyhlášených soutěžích:
- soutěž Vv „Zmrzlinový svět“

- DVPP – účast PP na vyhlášených seminářích a kurzech
 

—————

Zpět