Plán činnosti na 3. čtvrtletí 2010-2011

27.01.2011 13:35

- oslavy zakončení 1.pololetí a předávání pololetního vysvědčení, hudební zábavný program se skupinou ECHOES, 3.2.

- zápis dětí do 1.třídy, 2.2.

- pololetní prázdniny – 4.2.

- zahájení výuky plavání (1. a 2.třída) – od 7.2. do 11.4.

- bruslení na zimním stadiónu ve Vyškově, únor

- divadlo Prostějov „Ferda Mravenec“ (muzikál), únor

- školní výstava výtvarných prací „Můj kraj aneb maluji, tedy jsem“ (v souvislosti s účastí v celostátní výtvarné soutěži), únor

- celoškolní projekt „Moje kamarádka kniha – učím se číst s radostí“, březen

- recitační soutěž dětských recitátorů – okresní kolo ve Vyškově + školní přehlídka, 2.3.

- jarní prázdniny – od 14.3. do 18.3.

- výchovný koncert skupiny MARBO „Žádný muzikant z nebe nespadl“, 22.3.

- konzultace s rodiči o prospěchu a chování, 30.3.

- další vyhlášené soutěže, spolupráce s MŠ

- DVPP
 

—————

Zpět