Plán činnosti na 3. čtvrtletí 2015-2016

02.02.2016 17:51- divadlo Radost v Brně – „Broučci“, spolupráce s MŠ Medlovice – 1. třída, 27.1.

- oslavy zakončení 1. pololetí a předávání pololetního vysvědčení, kulturní pořad pro

děti „Mušketýři z pohádek s klaunem Čiko“, 28.1.

- pololetní prázdniny, 29.1.

- praxe studentky Dominiky Hladké v MŠ a ŠD, od 1.2. do 26.2.

- zápis dětí do 1.třídy, 3.2.

- zahájení výuky plavání (2.a 4.třída), od 10.2. do 13.4.

- jarní prázdniny – od 29.2. do 4.3.

- bruslení na zimním stadiónu ve Vyškově, únor (březen)

- okresní soutěž dětských recitátorů, školní přehlídka v recitaci, březen

- mezinárodní matematická soutěž „Klokan 2016“, 18.3.

- konzultace s rodiči o prospěchu a chování, 6.4.

- výchovný koncert „Zdraví máme jenom jedno“, 7.4.

- koncert ZUŠ v KD v Ivanovicích na Hané – 1. třída, 19.4.

- oslava Velikonoc

- velikonoční prázdniny, 24.3.

- další vyhlášené soutěže, spolupráce s MŠ

- DVPP

 

—————

Zpět