Plán činnosti na 2. čtvrtletí 2012-2013

29.11.2012 02:26

 

-          „Svátek českého jazyka“ – v rámci projektu „Rok mateřského jazyka“, 30.11.

-          účast ve výtvarné soutěži „Dva světy – svět dospělých a svět dětí“, listopad

-          mikulášské oslavy s nadílkou - spolupráce s rodiči, 5.12.

-          loutkové divadelní představení „O princezně Rozmařilce“ - v MŠ, 5.12.

-          Den páťáků – ZŠ Ivanovice na Hané, 6.12.

-          kulturní vystoupení švábenických žáků – beseda s místními důchodci v KD, 8.12.

-          exkurze do Vyškova – výstavy „V království hraček“ a „Cestou dlouhou k vánoční hvězdě putujeme“ + adventní dílničky v muzeu ve Vyškově, vánoční trhy na náměstí, 19.12.

-          výroba vánočních přání (kroužek Vv, ŠD)

-          školní vánoční turnaj ve florbalu, 20.12.

-          vánoční oslavy ve škole – kulturní program žáků, besídky ve třídách aj., 21.12.

-          spolupráce se spádovými MŠ - besídky

-          inventarizace, 31.12.

-          výukový program „Strom“, leden

-          konzultace s rodiči o prospěchu a chování, 16.1.

-          příprava zápisu dětí do 1.třídy, leden

-          účast na DVPP:          

            -          seminář „POWERPOINT pro začátečníky“ – I.Florusová, 27.11.

          

—————

Zpět