Plán činnosti na 2. čtvrtletí 2011-2012

30.11.2011 23:59

- mikulášské oslavy s nadílkou - spolupráce s rodiči, 5.12.

- mikulášský turnaj v kuželkách – ŠD, 5.12.

- Den páťáků – ZŠ Ivanovice na Hané, 6.12.

- divadelní představení divadla Sluníčko „Šípková Růženka“ – 1. a 2.tř. (v MŠ), 9.12.

- kulturní pásmo švábenických žáků – beseda s místními důchodci (A.Kušková), 10.12.

- exkurze do Vyškova – výstava „Šťastné a malované Vánoce“ v muzeu, výstava vánočních dekorací v okresní knihovně, vánoční trhy na náměstí, 14.12.

- výroba vánočních přání (kroužek Vv, ŠD)

- školní vánoční turnaj ve florbalu, 21.12.

- vánoční oslavy ve škole – kulturní program žáků, besídky ve třídách aj., 22.12.

-  spolupráce se spádovými MŠ – besídky, prosinec

- inventarizace, 31.12.

- beseda „Výživa dětí“ – spolupráce s výživovou poradnou Dětské léčebny Křetín, 5.1.

- konzultace s rodiči o prospěchu a chování, 12.1.

- příprava zápisu dětí do 1.třídy

- účast v soutěžích:   soutěž Vv „Vánoční malování“, prosinec
        
- účast na DVPP:
    - školení zdravotníků – L.Gruberová, 1.12.
    - seminář „Informační gramotnost“ – I.Florusová, 13.12.
    - seminář „Novely právních předpisů od 1.1.2012“ – J.Zatloukalová, 3.1.

 

—————

Zpět