Plán činnosti na 2. čtvrtletí 2009-2010

08.12.2009 00:12

- divadlo Prostějov – dle objednávky

- multikulturní seminář – projekt společnosti OPU (Organizace pro pomoc uprchlíkům), 26.11.

- návštěva cukrárny „U Skácelů“ – výstava andílků, 30.11.

- mikulášské oslavy s nadílkou, 4.12.

- výukový prgram „Kde se bere papír?“ – DDM Vyškov (1.třída), 1.12.

- turnaj v „Hodu mincí“ – ŠD, 2.12.

- výtvarný program „Vizovické pečivo“ – DDM Vyškov (2.-5.třída), 8.-10.12.

- výroba vánočních přání (kroužek Vv, ŠD)

- školní vánoční turnaj ve florbalu, prosinec

- návštěva výstavy „Betlémy“ – muzeum Švábenice, prosinec

- vystoupení žáků školy s kulturním programem na besedě s důchodci, 13.12.

- divadelní představení „Jak se zpívá pohádka“ – divadlo JaMy Brno, 21.12.

- vánoční oslavy (soutěže, sportovní utkání, besídky apod.), spolupráce s MŠ

- inventarizace, 31.12.

- příprava a organizace zápisu dětí do l.třídy, příprava upomínkových předmětů - spolupráce s MŠ, leden

- divadelní představení „Cestujeme po světě“ – Brněnské písničkové tetiny, 28.1.

- pololetní prázdniny, 29.1.

- účast na DVPP: -seminář „Datové schránky, elektr. spisová služba“
(J. Zatloukalová), 25.11.

- účast v soutěžích: - soutěž Vv „Vánoční malování“, do 4.12.


- soutěž Vv „Příroda kolem nás“, leden

 

 

Mgr. Jana zatloukalová, ředitelka školy
 

—————

Zpět