Plán činnosti na 1. čtvrtletí 2011-2012

14.09.2011 12:57

- zavedení zájmových kroužků – do konce září

- podzimní práce na školní zahradě, sběr jablek – v rámci Pč

- pokračování v akci „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“, zavedení pitného režimu

- obnovení estetické výzdoby školy a mimoučebního pavilónu- sběr papíru, 13.9.

- zapojení do hodových oslav v obci (výstava výtvarných prací žáků v areálu chovatelů a v budově městyse na téma „Obec očima dětí“), do 20.9.

- filmové představení „Hurvínek“ – sokolský dům Vyškov, 20.9.

- DDH ve Vyškově – 4. třída, 6.10.

- výukový program „Předmostím až do pravěku – Archeologie v kostce“ v Přerově, 13.10.

- schůze SR + třídní schůzky, 19.10.

- volby do školské rady, 19.10.

- podzimní prázdniny, 26. a 27.10.

- spolupráce se spádovými mateřskými školami a ZUŠ Ivanovice na Hané

- účast na průběžně vyhlašovaných dětských akcích a sportovních soutěžích

- účast na seminářích pořádaných v rámci DVPP

—————

Zpět