Plán činnosti na 1. čtvrtletí 2010-2011

14.09.2010 00:00

- zavedení zájmových kroužků, do konce září

- podzimní práce na školní zahradě, úprava okolí školy – v rámci Pč

- pokračování v akci „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“, zavedení pitného režimu

- obnovení estetické výzdoby školy a mimoučebního pavilónu

- výroba výtvarných prací na hodovou výstavu v Domě chovatelů, do 17.9.

- divadlo „Duhová pohádka“ – prevence sociálně patologických jevů, 22.9.

- schůze SR + třídní schůzky, 20.10.

- podzimní prázdniny, 29. a 30.10.

- divadlo „Pohádka z našeho statku“ (Divadélko pro školy Hradec Králové), 7.10.

- DDH ve Vyškově – 4. třída, 20.10.

- přednáška „Poznej svého psa“ – canisterapie, 10.11.

- spolupráce se spádovými mateřskými školami (divadla, koncerty aj.)

- účast na průběžně vyhlašovaných dětských akcích a sportovních soutěžích

- účast na seminářích pořádaných v rámci DVPP
 

—————

Zpět