Plán činnosti na 1. čtvrtletí 2009-2010

30.09.2009 00:57

- schůze SR, třídní schůzky, říjen

- zavedení zájmových kroužků, do konce září

- podzimní práce na školní zahradě (sběr jablek), úprava okolí školy, v rámci Pč

- pokračování v akci „Školní mléko“, zavedení pitného režimu

- obnovení estetické výzdoby školy a mimoučebního pavilónu, vstupní dveře

- spolupráce se spádovými mateřskými školami – divadla, koncerty, besídky aj.

- divadlo Prostějov – objednané představení Jak se bubnuje na princezny (mimo předplatné)

- podzimní prázdniny, 29. a 30.10.

- celoškolní výstava na téma „Ahoj z prázdnin“ (práce literární, výtvarné aj.), do konce září

- účast na průběžně vyhlašovaných dětských akcích a sportovních soutěžích

- účast na seminářích pořádaných v rámci DVPP
 

—————

Zpět