NAŠE ŠKOLA – slohové práce žáků 5. třídy

21.11.2013 13:57

 

      Naši školu navštěvuje 64 žáků. Má 5 tříd, počítačovou učebnu a družinu. Je zde také obrovská tělocvična. K naší škole patří také jídelna, kde po vyučování obědváme.

      Po vyučování můžeme navštěvovat různé kroužky: tělovýchovný, aerobik, florbal nebo výtvarný kroužek. Máme i výuku náboženství. Součástí výuky na naší škole je i vzdělávání v ZUŠ Ivanovice na Hané, která má u nás ve škole detašované pracoviště. Každý den se vyučuje hra na klávesy, na klavír, na trubku, flétnu a zpěv. Jednou za týden pak tančíme.

     V letošním roce  máme nově zateplenou budovu. Fasáda školy je vymalována veselými barvami odstíny zelené a oranžové. Proto je také školu vidět z hodně velké dálky.

      Do školy chodím ráda. Hlavně proto, že tu mám mnoho kamarádů a užijeme si tu spoustu legrace. Někdy je zábava i vyučování. Věřím, že tak to mají i ostatní děti.

                                                                                                          Sára Přecechtělová

 

      Naše škola leží na nejyyšším kopci Švábenic. Má dvě patra a je rozdělena na pět tříd. Kromě toho je tu sborovna, kabinety, miniobchůdek s mlíčkem, počítačová učebna, ředitelna, šatny a tělocvična. Máme také velké venkovní hřiště, kam rádi chodíme nejen při tělocviku.

      Součástí školy je také školní jídelna a družina, která je umístěna v druhé budově. Tady můžeme navštěvovat také výuku na klavír, flétnu, trubku,  klávesy, sólový zpěv nebo taneční kroužek.

      Naše škola je krásná! V tomto školním roce dostala nový kabát. Celá škola i s tělocvičnou je zateplená a nově nabarvená. Má krásné veselé a zářivé barvy. Je teď nejkrásnější v okolí.

                                                                                                          Klára Cupáková

                                             

 

Naše škola ve Švábenicích stojí na kopci a je vidět už z dálky. Má pět tříd s velkou tělocvičnou. Mojí třídní učitelkou je Jana Zatloukalová.

Kousek od školy je jídelna s družinou a také mateřská škola. Letos naše škola dostala ke svým čtyřicátým narozeninám nový kabátek. Je zateplená a natřená v krásných barvách jara. Má také nová okna.

Do naší školy chodí děti i z okolních vesnic.

Mám to tady moc ráda a mrzí mě, že příští rok už budu dojíždět do jiné školy ve městě.

                                                                                              Jana Sekaninová

 

Naši školu navštěvuje 64 žáků. Paní ředitelka se jmenuje Jana Zatloukalová. Ještě máme čtyři paní učitelky a jednu paní vychovatelku. Máme zde také různé kroužky: výtvarný, tělovýchovný, aerobik a kroužky základní umělecké školy.

Součástí naší školy je také jídelna, školní družina a velká tělocvična.

Do školy chodím ráda, hodně se toho tady naučíme. Ve škole mám také mnoho kamarádů. Zkrátka – na škole se mi nejvíc líbí celá škola!

                                                                                              Nikol Nejedlá

 

 

Naše škola je ve Švábenicích.

Ve škole je pět tříd a jedna třída s počítači, dále tělocvična a školní družina. Máme zde i kroužky – mě nejvíc baví tělovýchovný a kroužek florbalu. Ve vyučování mě nejvíc baví tělocvik a informatika. Na obědy chodíme do školní jídelny, kde vaří dvě paní kuchařky.

V naší škole se naučíme počítat, číst, psát, mluvit trochu anglicky, poznávat naši vlast. Také jezdíme na výlety a chodíme do muzea.

Brzy tuto školu opustím a začnu se učit na velké škole ve městě. Bude se mi možná po naší krásné školičce trochu stýskat.

                                                                                                          Etik Pientak

 

 

Naši základní školu ve Švábenicích navštěvuje přes šedesát žáků.

Naše škola je od podzimu zateplená a má novou barvu – oranžovou a zelenou. Ředitelkou školy je Jana Zatloukalová, která je zároveň naše třídní učitelka. V naší škole je dostatečný počet tříd, počítačová učebna, družina a nově opravená tělocvična. Po vyučování můžeme chodit do různých kroužků a do náboženství. Hned za školou pod okny máme víceúčelové hřiště, které mohou využívat všichni občané Švábenic.

Škoda, že už jsem tu poslední rok!

                                                                                                          Jakub Konečný

 

 

—————

Zpět