Exkurze do Vyškova

26.05.2013 23:20

Ve čtvrtek 23. 5. 2013 navštívili žáci 2. – 5. třídy v rámci celoškolního projektu „Moje rodina a já“ v muzeu výstavu „Slabikář – klíč ke čtení“. Součástí této akce byl animační program „Škola našich prababiček“, během kterého se naše děti dozvěděly mnoho zajímavých věcí např. o době, kdy malými školáky byli jejich prarodiče. Také se jim dostalo odpovědí na otázky Jaké je to klečet na hrachu?, Co to byla „oslovská“ lavice?, Jaké písmo se učily naše prababičky?, Mohli děti někdy ve škole dostat šestku? a mnohé a mnohé další. Prohlédli jsme si staré i novější učebnice, žáci si vyzkoušeli např. sedět s rukama za zády a plnit zajímavé úkoly v pracovním sešitě. V tvořivé části programu – dílničce – si všichni vyrobili praktickou magnetickou záložku, která se všem bez výjimky opravdu moc povedla.

Druhou část našeho malého výletu do okresního města jsme věnovali návštěvě knihovny Karla Dvořáčka. S těmi mladšími si pracovnice dětského oddělení paní Lenka Němečková pobesedovala nad tvorbou spisovatele Ondřeje Sekory, pro starší školáky pak byla určena beseda o Miloši Macourkovi.

Nutno podotknout, že obě dvě akce se u našich žáků setkaly s velkým úspěchem a všichni se rádi a s chutí zapojili do všech činností. Kromě zajímavých zážitků si tak děti odnášely i velikánskou pochvalu za vzorné chování.

Snad jedinou „stinnou“ stránkou našeho výletu byl fakt, že přes časovou náročnost obou akcí nám nezbyl čas na utracení kapesného, které s sebou děti vezly. Ale i přesto všechno se určitě zase rádi zúčastníme podobných akcí pro děti, na které jsme byli již dnes srdečně zváni!

Mgr. Jana Zatloukalová

—————

Zpět