Etiketa do škol aneb základní pravidla chování ve škole a na veřejnosti

20.11.2014 14:03

    Ve čtvrtek 20. 11. uspořádala na naší škole agentura "Učíme se s.r.o." výchovný program "Etiketa do škol aneb základní pravidla chování ve škole a na veřejnosti", jehož cílem bylo zdokonalení a vylepšení chování a jednání žáků k dospělým.

    Přednášející dětem obohatil program komunikačními hrami a praktickými ukázkami v různých životních situacích. Seznámili jsme se např. s pojmem etiketa (pravidla chování, vzájemné chování, souhrn pravidel usnadňující život), dále co je to první dojem, takt, ohleduplnost, úcta k lidem, estetičnost. Předvedli jsme si i projevy, kterými odradíme okolí - neukazujeme prstem, nemluvíme s plnými ústy, nenecháváme ruce v kapsách při pozdravu, k osobě, se kterou mluvíme, nestojíme zády, nesedáme na stůl, nedáváme nohy na stůl, nepodpíráme si rukou hlavu aj. Vyzkoušeli jsme si slušné vcházení do místnosti, pozdravení, představování, oslovování i chůzi po chodbě vedle osoby společensky významnější (učitel).

    Bylo velmi zajímavé pozorovat, jak naše žáky dané téma zaujalo a jsem přesvědčena, že nově nabyté vědomosti všichni zúročí v chování ve třídě k sobě navzájem, doma i na veřejnosti.

    Jana Zatloukalová, ředitelka školy

 

—————

Zpět