Zápis do MŠ

16.04.2018 11:11

Základní škola a mateřská škola Švábenice, okres Vyškov, příspěvková organizace

Švábenice 330, 683 23 Ivanovice na Hané, IČO: 709 88 749, tel./fax: 517365629

 

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠVÁBENICE

na školní rok 2018/2019

 

proběhne ve středu 2.5.2018 od 14 do 17 hodin

v budově mateřské školy

 

U zápisu do MŠ: 

- rodiče předloží  rodný list dítěte

- dostanou  přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy a  žádost  o přijetí

  dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

 Doma:

- rodiče přihlášku vyplní, nechají potvrdit zdravotní stav na zadní straně

  od lékaře, doplní údaje v žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu

  vzdělávání

 

 Do mateřské školy:

- předají oba vyplněné tiskopisy nejpozději do 11.května 2018

  a dostanou přidělení registračního čísla

 

Po podání všech žádostí rodičů rozhodne ředitelka školy o zařazení dětí do mateřské školy. 

Rozhodnutí bude  oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí  na přístupném místě ve škole – u vchodu tak, aby bylo čitelné zvenčí. V seznamu nebudou napsaná jména, ale děti zde budou uvedeny pod registračními čísly. Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněné i na stránkách školy (www.skola.svabenice.cz).

 

Termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení je 31.5.2018.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude vyhotoveno v písemné podobě a zasláno rodičům.

 

 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání  v mateřské škole

 

Ředitelka školy stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

 

K předškolnímu vzdělávání jsou přednostně přijímány:

 

  1. děti, plnící povinnou předškolní docházku, které dosáhnou nejpozději ke dni 31.8.2018  5 let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy (Švábenice, Dětkovice),

 

  1. děti, které dosáhnou nejpozději ke dni 31.8.2018  4 let věku a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy (Švábenice, Dětkovice),

 

  1. děti, které dosáhnou nejpozději ke dni 31.8.2018  3 let věku a mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy (Švábenice, Dětkovice),

 

  1. děti, které dosáhnou ke dni 31.12.2018  3 let věku.

 

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka  školy brát v úvahu důležitost jednotlivých kritérií s ohledem na zaměstnanost rodičů a docházku dětí do MŠ.

 

 

 

Ve Švábenicích dne 16.4.2018                        Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školy

                                                                                                               

—————

Zpět