Zápis dětí do MŠ

20.04.2017 13:18

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Švábenice, okres Vyškov,

příspěvková organizace oznamuje, že

ZÁPIS  DO  MATEŘSKÉ  ŠKOLY

na školní rok 2017 - 2018

se koná v úterý 2.května 2017

od 10 do 15 hodin

v budově mateřské školy.

 

Rodiče mohou přihlásit děti, které dosáhnou ve školním roce 2017 – 2018 tří let a děti starší, které MŠ doposud

nenavštěvovaly a budou se připravovat  na vstup do základní školy.

PŘINESTE RODNÝ LIST DÍTĚTE.

ZÁPIS JE POVINNÝ PRO DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ  VĚKU 5 LET DO KONCE SRPNA 2017, POKUD JEŠTĚ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NEDOCHÁZEJÍ!

 

U zápisu do MŠ: 

- rodiče předloží rodný list dítěte,

- dostanou přihlášku dítěte k zápisu do mateřské školy a žádost  o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

Doma:

- rodiče přihlášku vyplní, nechají potvrdit zdravotní stav na zadní straně od lékaře, doplní údaje v žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

Do mateřské školy:

- předají oba vyplněné tiskopisy nejpozději do pátku 11. května 2017 a dostanou přidělení registračního čísla.

 

Po podání všech žádostí rodičů rozhodne ředitelka školy o zařazení dětí do mateřské školy. 

Rozhodnutí bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých i nepřijatých dětí na přístupném místě ve škole – u vchodu do MŠ tak, aby bylo čitelné zvenčí, na úřední desce a na webových stránkách školy.  V seznamu nebudou napsaná jména, ale děti zde budou uvedeny pod registračními čísly.

 

Předpokládaný termín zveřejnění výsledků přijímacího řízení je 31.5.2017.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude vyhotoveno v písemné podobě a zasláno rodičům.

 

ŽÁDÁME  RODIČE, ABY  U  ZÁPISU DO MŠ  NEPOŽADOVALI  INFORMACE O TOM,  ZDA  JEJICH  DÍTĚ  BUDE  DO MŠ PŘIJATO.                                       

DĚKUJEME!

—————

Zpět