„Ve škole hořelo“ ...jenom jako!

25.09.2016 17:37

Prověřovací cvičení jednotek požární ochrany 7. 9. 2016


Každoročně musejí jednotky požární ochrany absolvovat prověřovací cvičení, kterým se ověřuje akceschopnost jednotek, dostupnost techniky pro daný prostor a samotný postup hasičů při zdolávání mimořádné události. Nutno dodat, že o prověřovacím cvičení jednotky do poslední chvíle nevěděly, a tak k místu události vyjížděly jako k ostrému zásahu.

V letošním roce bylo po dohodě s místní základní školou naplánované prověřovací cvičení v prostoru ZŠ Švábenice a to v době, kdy probíhala standartní výuka. Námětem prověřovacího cvičení byl požár kabinetu v 2. NP, kde pro co největší přiblížení se k reálnému zásahu byl použit vyvíječ kouře pro zadýmení 2. patra. Po příjezdu první jednotky, tedy JSDH Švábenice, stoupal silný dým z oken ve druhém patře a průzkumem bylo zjištěno, že se v učebně hned vedle kabinetu s cvičným požárem nachází 18 dětí s paní ředitelkou. Na hasiče čekal nelehký úkol a to záchrana a evakuace osob a likvidace ohniska požáru. Velitel zásahu se rozhodl pro efektivní zdolání této události, proto místní jednotku SDH Švábenice pověřil úkolem zlikvidovat ohnisko požáru pomocí jednoho proudu „C“ a současně poslal příslušníky HZS JmK ze stanice Vyškov evakuovat osoby ze třídy za pomocí vyváděcích masek únikovými cestami ven z budovy, paní ředitelku následně evakuovali oknem pomocí výškové techniky.

Díky výborné komunikaci a spolupráci zasahujících jednotek na místě události se podařilo ve velice krátkém čase zlikvidovat ohnisko požáru a zachránit všech 18 dětí i s paní ředitelkou. Celkové hodnocení cvičení je kladné, hasiči dodržovali stanovené postupy a plnili úkoly stanovené velitelem zásahu. Děti si na závěr prohlédly vybavení hasičských vozidel a zastříkaly si z proudnice.

Závěrem chci touto cestou poděkovat vedení ZŠ Švábenice za možnost uskutečnit cvičení v době výuky v prostorách ZŠ Švábenice, kdy tímto cvičením zasahující jednotky získaly spoustu zkušeností, především práci s dětmi. Vážíme si spolupráce ZŠ Švábenice s místními hasiči a věřím, že tato spolupráce bude pokračovat i nadále.
Pavel Přecechtěl  Prověřovací cvičení jednotek požární ochrany 7. 9. 2016
Každoročně musejí jednotky požární ochrany absolvovat prověřovací cvičení, kterým se ověřuje akceschopnost jednotek, dostupnost techniky pro daný prostor a samotný postup hasičů při zdolávání mimořádné události. Nutno dodat, že o prověřovacím cvičení jednotky do poslední chvíle nevěděly, a tak k místu události vyjížděly jako k ostrému zásahu.
V letošním roce bylo po dohodě s místní základní školou naplánované prověřovací cvičení v prostoru ZŠ Švábenice a to v době, kdy probíhala standartní výuka. Námětem prověřovacího cvičení byl požár kabinetu v 2. NP, kde pro co největší přiblížení se k reálnému zásahu byl použit vyvíječ kouře pro zadýmení 2. patra. Po příjezdu první jednotky, tedy JSDH Švábenice, stoupal silný dým z oken ve druhém patře a průzkumem bylo zjištěno, že se v učebně hned vedle kabinetu s cvičným požárem nachází 18 dětí s paní ředitelkou. Na hasiče čekal nelehký úkol a to záchrana a evakuace osob a likvidace ohniska požáru. Velitel zásahu se rozhodl pro efektivní zdolání této události, proto místní jednotku SDH Švábenice pověřil úkolem zlikvidovat ohnisko požáru pomocí jednoho proudu „C“ a současně poslal příslušníky HZS JmK ze stanice Vyškov evakuovat osoby ze třídy za pomocí vyváděcích masek únikovými cestami ven z budovy, paní ředitelku následně evakuovali oknem pomocí výškové techniky.
Díky výborné komunikaci a spolupráci zasahujících jednotek na místě události se podařilo ve velice krátkém čase zlikvidovat ohnisko požáru a zachránit všech 18 dětí i s paní ředitelkou. Celkové hodnocení cvičení je kladné, hasiči dodržovali stanovené postupy a plnili úkoly stanovené velitelem zásahu. Děti si na závěr prohlédly vybavení hasičských vozidel a zastříkaly si z proudnice.
Závěrem chci touto cestou poděkovat vedení ZŠ Švábenice za možnost uskutečnit cvičení v době výuky v prostorách ZŠ Švábenice, kdy tímto cvičením zasahující jednotky získaly spoustu zkušeností, především práci s dětmi. Vážíme si spolupráce ZŠ Švábenice s místními hasiči a věřím, že tato spolupráce bude pokračovat i nadále.
 
Pavel Přecechtěl  Prověřovací cvičení jednotek požární ochrany 7. 9. 2016
Každoročně musejí jednotky požární ochrany absolvovat prověřovací cvičení, kterým se ověřuje akceschopnost jednotek, dostupnost techniky pro daný prostor a samotný postup hasičů při zdolávání mimořádné události. Nutno dodat, že o prověřovacím cvičení jednotky do poslední chvíle nevěděly, a tak k místu události vyjížděly jako k ostrému zásahu.
V letošním roce bylo po dohodě s místní základní školou naplánované prověřovací cvičení v prostoru ZŠ Švábenice a to v době, kdy probíhala standartní výuka. Námětem prověřovacího cvičení byl požár kabinetu v 2. NP, kde pro co největší přiblížení se k reálnému zásahu byl použit vyvíječ kouře pro zadýmení 2. patra. Po příjezdu první jednotky, tedy JSDH Švábenice, stoupal silný dým z oken ve druhém patře a průzkumem bylo zjištěno, že se v učebně hned vedle kabinetu s cvičným požárem nachází 18 dětí s paní ředitelkou. Na hasiče čekal nelehký úkol a to záchrana a evakuace osob a likvidace ohniska požáru. Velitel zásahu se rozhodl pro efektivní zdolání této události, proto místní jednotku SDH Švábenice pověřil úkolem zlikvidovat ohnisko požáru pomocí jednoho proudu „C“ a současně poslal příslušníky HZS JmK ze stanice Vyškov evakuovat osoby ze třídy za pomocí vyváděcích masek únikovými cestami ven z budovy, paní ředitelku následně evakuovali oknem pomocí výškové techniky.
Díky výborné komunikaci a spolupráci zasahujících jednotek na místě události se podařilo ve velice krátkém čase zlikvidovat ohnisko požáru a zachránit všech 18 dětí i s paní ředitelkou. Celkové hodnocení cvičení je kladné, hasiči dodržovali stanovené postupy a plnili úkoly stanovené velitelem zásahu. Děti si na závěr prohlédly vybavení hasičských vozidel a zastříkaly si z proudnice.
Závěrem chci touto cestou poděkovat vedení ZŠ Švábenice za možnost uskutečnit cvičení v době výuky v prostorách ZŠ Švábenice, kdy tímto cvičením zasahující jednotky získaly spoustu zkušeností, především práci s dětmi. Vážíme si spolupráce ZŠ Švábenice s místními hasiči a věřím, že tato spolupráce bude pokračovat i nadále.
 
Pavel Přecechtěl  Prověřovací cvičení jednotek požární ochrany 7. 9. 2016
 
Každoročně musejí jednotky požární ochrany absolvovat prověřovací cvičení, kterým se
 
ověřuje akceschopnost jednotek, dostupnost techniky pro daný prostor a samotný postup
 
hasičů při zdolávání mimořádné události. Nutno dodat, že o prověřovacím cvičení jednotky
 
do poslední chvíle nevěděly, a tak k místu události vyjížděly jako k ostrému zásahu.
 
V letošním roce bylo po dohodě s místní základní školou naplánované prověřovací cvičení
 
v prostoru ZŠ Švábenice a to v době, kdy probíhala standartní výuka. Námětem
 
prověřovacího cvičení byl požár kabinetu v 2. NP, kde pro co největší přiblížení se
 
k reálnému zásahu byl použit vyvíječ kouře pro zadýmení 2. patra. Po příjezdu první
 
jednotky, tedy JSDH Švábenice, stoupal silný dým z oken ve druhém patře a průzkumem bylo
 
zjištěno, že se v učebně hned vedle kabinetu s cvičným požárem nachází 18 dětí s paní
 
ředitelkou. Na hasiče čekal nelehký úkol a to záchrana a evakuace osob a likvidace ohniska
 
požáru. Velitel zásahu se rozhodl pro efektivní zdolání této události, proto místní jednotku
 
SDH Švábenice pověřil úkolem zlikvidovat ohnisko požáru pomocí jednoho proudu „C“ a
 
současně poslal příslušníky HZS JmK ze stanice Vyškov evakuovat osoby ze třídy za pomocí
 
vyváděcích masek únikovými cestami ven z budovy, paní ředitelku následně evakuovali
 
oknem pomocí výškové techniky.
 
Díky výborné komunikaci a spolupráci zasahujících jednotek na místě události se podařilo ve
 
velice krátkém čase zlikvidovat ohnisko požáru a zachránit všech 18 dětí i s paní ředitelkou.
 
Celkové hodnocení cvičení je kladné, hasiči dodržovali stanovené postupy a plnili úkoly
 
stanovené velitelem zásahu. Děti si na závěr prohlédly vybavení hasičských vozidel a
 
zastříkaly si z proudnice.
 
Závěrem chci touto cestou poděkovat vedení ZŠ Švábenice za možnost uskutečnit cvičení
 
v době výuky v prostorách ZŠ Švábenice, kdy tímto cvičením zasahující jednotky získaly
 
spoustu zkušeností, především práci s dětmi. Vážíme si spolupráce ZŠ Švábenice s místními
 
hasiči a věřím, že tato spolupráce bude pokračovat i nadále.
 
Pavel Přecechtěl

 

Pavel Přecechtěl

—————

Zpět