U nás ve školce...

25.04.2018 13:29

Hrajeme si na olympijské hry

Při příležitosti konání XXIII.zimních olympijských her v jihokorejském Pchjončchangu od 9.února do 25.února 2018  učitelky aktuálně zařadily více  pohybových činností. Děti soutěžily v mateřské škole stejně jako sportovci, které mohly vidět v televizi. Z domova přinášely fotografie a výstřižky z novin, na velké nástěnce je  připevňovaly pod pět barevných kruhů, symbol OH. Při sportovních aktivitách dětem  nechybělo nadšení a fandění. Nejúspěšnější děti se radovaly na stupních vítězů při vyhlašování výsledků. I takovou nenásilnou formou jsou děti vedeny k zájmu o pohybové činnosti a sport obecně.

 

Spolupráce s rodiči, třídění odpadového materiálu

Děti podle potřeby, někdy na vyzvání učitelek přinášejí z domova obrázky z časopisů, fotografie nebo pohlednice, které využíváme při výchovné práci. Někdy přinesou papíry, vlnu, zbytky látek apod. Společně s rodiči vedeme děti k třídění odpadových materiálů v MŠ, vždyť rodiče s dětmi se zapojují také do sbírky víček, kovových uzávěrů i do sběru starého papíru. I učitelky s dětmi odnášejí při pobytu venku PET lahve do kontejnerů, dlouhodobě upevňujeme barvy kontejnerů a co do nich patří a nepatří. Držíme se pravidla:,,Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.“

 

Akce  Táto, mámo – odpoledne s předškolními dětmi a jejich rodiči  

Před zápisem do základní školy 21.března 2018  uspořádala paní učitelka Jena Vybíralová akci pro děti a rodiče - s ukázkou práce s předškolními dětmi. Rodiče mohli při společných činnostech s dětmi zjistit, jestli se jejich dítě umí představit, jak se dokáže soustředit, počítat, určovat hlásku na začátku slov, rozkládat slova na slabiky, jak se dokáže vyjadřovat, řešit problém nebo vystupovat před kolektivem. Po ukončení akce se rodiče informovali o připravenosti dítěte k zápisu do základní školy.

 

Návštěva základní školy s předškolními dětmi

Předškolní děti měly také možnost 16.dubna 2018 prohlédnout si základní školu ve Švábenicích, nejen třídy, ale i vyzdobené chodby, tělocvičnu. Zde děti nejdříve sledovaly závodivé hry žáků, které vedla paní učitelka Daniela Plhalová. Na její vyzvání se děti účastnily i hry na rybáře. Po ukončení hodiny zůstaly děti z mateřské školy v tělocvičně, kde si pod vedením paní učitelky Ilona Kučerňákové  zacvičily na značkách, proběhly se a prohlédly si lezeckou stěnu. Po přestávce v další hodině v 1.třídě jim opět paní učitelka Plhalová předvedla, jak už prvňáčci umí číst, počítat, jak lze zábavnou formou procvičovat získané vědomosti ve hrách a soutěžích. Vysvětlila některé pravidla chování, hodnocení a ukázala vystavené obrázky a pomůcky. Po rozloučení se budoucí školáci před budovou základní školy vyfotili.

 

Obrázek jako dárek pro děti

V dubnu přinesla dětem do mateřské školy paní Milena Dvořáková dva vlastnoručně ušité obrázky – hodiny. Učitelky je zavěsily v obou třídách a používají je k upevňování dnů v týdnu, měsíců, ročního období apod. Děkujeme za výborný nápad, precizně odvedenou práci a hlavně za čas, který věnovala výrobě krásné estetické pomůcky.

 

Divadelní představení

V mateřské škole byly uspořádány tyto pořady agentur – 2.března 2018 hudební pořad Ententýky a 13.dubna 2018 divadelní představení Cukrárna u čarodějky. Při takových akcích se setkávají děti z mateřské školy s žáky základní školy. Kromě radosti a veselí získávají nové poznatky i poučení. Vždy zveme jen ty umělce, jejichž vystoupení se nám v minulosti líbilo. 

 

Pořad Žádný strach

Ve středu 25.dubna.2018 proběhlo v mateřské škole vystoupení s názvem Žádný strach. Námětem sice připomínalo pohádku O Karkulce, ale v průběhu si děti nenásilnou formou upevňovaly základní kulturní, hygienické návyky i vědomosti. Do hry byly aktivně zapojeny vybrané starší děti. Pořad se dětem skutečně líbil zejména proto, že užily spoustu legrace.

 

Ilona Kučerňáková, vedoucí učitelka mateřské školy

                                                             

—————

Zpět