Slavnostní závěr školního roku 2016/2017

10.07.2017 09:45

    V poslední školní den se už tradičně scházíme společně, abychom si zrekapitulovali naše celoroční snažení a boj o co nejlepší vysvědčení, který se většině z nás stoprocentně vyplatil. Zároveň je to poslední příležitost společně prožít poslední chvíle s těmi nejstaršími z nás, kteří v naší škole definitivně končí. Ano, tento den se páťáci stali opravdovými celebritami. Se všemi svými spolužáky se rozloučili vtipným vystoupením, které poctivě trénovali spolu s třídní učitelkou Alenou Kuškovou. Přejeme jim do dalších studijních let hodně úspěchů, zdraví a splnění všech přání a cílů, které si tady předsevzali.

    Tancem celé slavnostní šou rozjeli tanečníci ze školní družiny, které celý rok v kroužku aerobiku připravovala Lenka Gruberová. Závěrečný program rovněž zpestřili žáci, kteří se ve svém volném čase věnují umění a spolu s panem učitelem Vojtěchem Tkadlecem zahrál na flétnu Dominik Hýzl, dále se představila na klávesy Veronika Cupáková a v duetu se doplnily nerozlučné kamarádky Patricie Pientaková a Amálie Nováková.   

    A jako vždycky, i tentokrát jsme jen chválili a chválili. Všechny paní učitelky zhodnotily výsledky usilovné práce svých svěřenců ve svých třídách a ve školní družině a udělily těm nejlepším z nich zasloužené pochvaly s odměnami.

 

1. třída:

Eliška Pištělková, Nikola Hynková, Jan Novotný, Kamila Pientaková, Ema Novotná

 

2.třída:

Anna Vrzalová, Michaela Zedníčková, Lenka Vlčková

 

3.třída:

Patricie Pientaková, Denis Frgál, Aneta Procházková

Mimořádná pochvala za stoprocentní celoroční docházku – Kristýna Procházková a Dominik Judas

 

4.třída:

Veronika Menšíková, Alexandra Bábíková, Pavel Vévoda, Nikola Kubíková

 

5.třída:

Aneta Cupáková, Veronika Cupáková, Aneta Burešová, Emma Kalábová, Pavel Zedníček, Dominik Frgál

Mimořádná knižní odměna za vzorné chování a dlouhodobou vzornou školní práci - všechna děvčata páté třídy

 

Školní družina:

Martina Punčochářová, Lenka Vlčková a Nela Stěničková (všechny 2.třída)

 

Čtenáři roku – ve spolupráci s místní knihovnou:

Daniela Derková a Amálie Nováková (3.třída), Kateřina Sikorová (4.třída)

 

Sportovec roku:

Lukáš Frgál (4.třída)

 

Sportovkyně roku:

Aneta Cupáková (5.třída)

 

            Na závěr ke všem přítomným promluvil pan starosta Josef Kubík a předseda Spolku rodičů Martin Frgál.

            Než se všichni nadějeme, budeme tu v září zase. Žáci první třídy zahájí svůj první školní den v pondělí 4. září s třídní učitelkou Danielou Plhalovou slavnostně v obřadní síni Městyse Švábenice a ti ostatní samozřejmě ve škole ve svých třídách. Jen s tím rozdílem, že budeme všichni zase o rok starší.

            Hezké prázdniny všem, hodně sluníčka, zábavy, sportu i pohody!

 

                                                                                                   Mgr. Jana Zatloukalová

 

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět