Slavnostní závěr školního roku 2015/2016

06.07.2016 09:16

Stalo se u nás ve škole už tradicí, že se společně v poslední školní den scházíme společně, abychom se naposledy rozloučili s našimi odcházejícími páťáky a zároveň abychom zrekapitulovali celý ten uplynulý školní rok, který nám snad více než kdy jindy doslova ulétl před očima.

Letošní společné dopoledne obohatila hojná účast hostů – pana starosty Josefa Kubíka, předsedy Spolku rodičů Martina Frgála, kterému děkujeme za pěkná slova a květinové dary, sešli se tu i mnozí z rodičů a prarodičů odcházejících páťáků. V závěru programu jsme se rozloučili s paní učitelkou Grmelovou, která na naší škole končí a odchází do důchodu. Po předání vysvědčení si všichni zaslouženě vychutnávali vynikající zmrzlinu, kterou nám již tradičně poslední den školy ochotně „točí“ pan Landa pod záštitou firmy LUNA.
Než se všichni nadějeme, budeme tu v září zase. Žáci první třídy zahájí svůj první školní den slavnostně v obřadní síni Městyse Švábenice se svou novou paní učitelkou Danielou Plhalovou ze Švábenic.
Hezké prázdniny všem, hodně sluníčka a pohody!
         Mgr. Jana Zatloukalová

 

Ti nejlepší z nejlepších:

Pexesiáda 2016

I.kategorie:

1. Nela Stěničková, 1.třída
2. Filip Glogar, 1.třída
3. Anna Vrzalová, 1.třída

II.kategorie:

1. Aneta Cupáková, 4.třída
2. Veronika Menšíková, 3.třída
3. Dominik Trávníček, 5.třída

___________________________________________

Čtenáři roku 2016 – knihovna Švábenice:

Daniel Richard Foltýn – 1. třída
Daniela Derková – 2. třída
Kristýna Procházková
Amálie Nováková
Václav Hanák – 4. třída
Pavel Tvrdý – 5. Třída

 


Vyhodnocení ankety „Princ roku“ a „Princezna roku“ 2015/2016:

Pavel Tvrdý – 5. třída

Aneta Cupáková – 4. třída

 

Poznámka: viz fotogalerie

 


 

—————

Zpět