Školní akademie se nám povedla

20.06.2018 06:08

    V červnu vyvrcholily oslavy 45. výročí otevření nové školy akademií, která se uskutečnila ve spolupráci se ZUŠ Ivanovice na Hané. Akademie je nabídkou toho nejlepšího, co můžou naši žáci v umělecké rovině nabídnout. Děti zde tančily, zpívaly, hrály na různé hudební nástroje, přednášely básničky, hrály divadlo, zkrátka se ze všech staly alespoň na okamžik profesionální herci a umělci. Každá třída si se svou třídní učitelkou připravila různorodý program, který byl doplněn hrou na flétny a tenor, vystoupením školní kapely Small band a tanečními vystoupeními. Zkrátka, každý, kdo má trochu uměleckého citu, si přišel na své. Na „své“ si však přišli všichni ti, kteří se přišli potěšit a pobavit se svými dětmi.

    V těchto tak nezvykle parných dnech bylo vystoupení našich nejmilejších tím nejlepším osvěžením pro duši. S blížícím se datem této výjimečné akce se také ve škole stále jen zpívalo, tančilo, recitovalo a když si uvědomíme, že naši žáci také kromě jiného museli opakovat např. vyjmenovaná slova, počítat příklady v matematice, občas napsat nějaký ten diktát nebo prověrku, byla to pro všechny pořádná zabíračka. Prvňáčci se ve svém vystoupení vydali se zvířátky do ZOO, žáci druhé třídy se ukázali jako skvělí tanečníci a ve svém vystoupení také zazpívali na „lidovou notečku“. Třeťáci objeli na svém korábu celý svět a nadšení výletníci ze čtvrté třídy nás pozvali s sebou do lesa, kde nás polekal třeba i opravdový medvěd, strašidla a dokonce jsme potkali i pohádkovou Karkulku či vodníka. Na citlivou strunu pak všem přítomným divákům zahráli páťáci. Pro ně bylo toto vystoupení v modrých barvách památečních triček definitivně poslední a slovy závěrečné písně se v podstatě se všemi rozloučili. Až na výjimky nezůstalo v sále oko suché a všem bylo trochu smutno, že další parta správných kluků a holek naši školu opouští.

    Ostatně vše dokonale vystihuje i závěrečná slova jejich vystoupení:

"Ty školičko naše milá, už se s tebou loučíme,

věř nám nebo třeba nevěř, my se rádi učíme!

Vzpomínat budeme rádi na švábenskou školičku,

mějte se tu, kamarádi, končíme svou písničku!"

    A co dodat závěrem? Obrovský dík patří všem, kteří nám připravili tak úžasnou podívanou! A tou největší odměnou pro všechny účinkující byl spokojený úsměv ve tvářích všech přítomných a samozřejmě i bouřlivý potlesk, který malé umělce provázel celým svátečním odpolednem. Cestou domů si všichni zasloužili malou zastávku a mlsání v místní cukrárně.

    Troufáme si říci, že dalšího ještě významnějšího výročí naší krásné barevné školičky se nebojíme a rádi jej opět všichni oslavíme!

 

Jana Zatloukalová, ředitelka školy

—————

Zpět