Prohlášení o ochraně osobních údajů

30.05.2018 06:40

 

Pokud vaše děti navštěvují naši školu – Základní škola a mateřská škola Švábenice, okres Vyškov, příspěvková organizace (dále jen „škola“ nebo „správce“), svěřujete nám, jako správci osobních údajů, osobní údaje dětí, a to z toho důvodu, abychom jim mohli řádně poskytovat vzdělávání podle příslušných právních předpisů, a taktéž i provozovat další činnosti, které s výchovou a vzděláním dětí souvisí.

V těchto zásadách ochrany osobních údajů zjistíte, jaké osobní údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme, a co s nimi děláme. Uvedené informace jsou důležité, proto doufáme, že si najdete čas a pečlivě si vše přečtete. Pokud by zde bylo něco nesrozumitelné nebo byste se rádi dozvěděli další informace, můžete nás navštívit na přímo ve škole nebo nás kontaktovat prostřednictvím e-mailu: skola@svabenice.cz.

Dále bychom vám rádi oznámili, že pro oblast ochrany osobních údajů jsme v naší škole jmenovali pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „pověřenec“). Pověřencem může být v oblasti ochrany osobních údajů jen odborně znalá osoba, která má například za úkol dohlížet na řádné zacházení s osobními údaji, poradit správci údajů, jak nejlépe dodržovat řádné principy pro ochranu osobních údajů a v neposlední řadě se na něj také můžete obracet i vy se svými dotazy nebo žádostmi. V naší škole vykonává funkci pověřence společnost Schola Servis GDPR, s.r.o. a kontaktovat jej můžete prostřednictvím e-mailu: poverenec@gdprdoskol.cz.

V prohlášení o ochraně osobních údajů je například vysvětleno:
• Jaké informace (osobní údaje) shromažďujeme, z jakého důvodu a na základě jakého právního titulu
• Jak tyto informace využíváme
• Po jakou dobu budeme s těmito informacemi nakládat
• Kdo může do osobních údajů nahlížet (tzv. příjemci osobních údajů)
• Jaká mají děti a jejich zákonní zástupci práva vůči správci osobních údajů

....text pokračuje v příloze (celé znění prohlášení si můžete stáhnout v dokumentu)

Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školy

 

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

 

 

 

 

 

—————

Zpět