Pozvánka na schůzi Sdružení rodičů

04.09.2015 12:36

P O Z V Á N K A

na schůzi Sdružení rodičů při Základní škole Švábenice

 

Datum konání:            7. 10. 2015

 

Zahájení:                     15:00 hod.

 

Místo konání:             v prostorách základní školy

 

Program:

  1. Zahájení schůze, schválení programu
  2. Zpráva o činnosti a hospodaření
  3. Rozhodnutí o výši členského příspěvku na aktuální školní rok, o výši příspěvku na školní potřeby
  4. Seznámení s důležitými dokumenty školy
  5. Změna názvu Sdružení rodičů při Základní škole Švábenice
  6. Schválení nových stanov
  7. Volba nového předsedy
  8. Závěr

 

 

 

Ve Švábenicích dne 4.9.2015

 

 

                                                                            Eva Derková, předsedkyně Sdružení rodičů

—————

Zpět