Plán činnosti na 4. čtvrtletí 2016-2017

15.04.2017 05:49

- exkurze do Hvězdárny a planetária v Brně – program „Úžasné planety“ (Den Země) –
3.-5.třída, 25.4.
- výchovný koncert žáků ZUŠ v Ivanovicích na Hané – 1. třída, 27.4.
- zahájení výuky plavání – 1. a 2.třída, 28.4. (do 23.6.)
- DDH ve Vyškově –  4.třída, 10.5.
-  obnova estetické výzdoby školy – Den otevřených dveří, květen
- Den otevřených dveří u příležitosti Dne matek, 11.5.
- testování žáků 5.třídy – ČŠI, květen
- oslava Dne dětí v areálu chovatelů, 26.5.
- školní výlet do Brna – hrad Veveří – 1 .a 2.tř., 31.5.
- výchovně-vzdělávací program – ukázky dravců, 5.6.
- fotografování tříd, červen
- PEXESIÁDA 2017, 12. a 13.6.
- školní výlet do Brna – Bongo, technické muzeum – 3. – 5.třída, 15.6.
- OLYMPIÁDA 2017, 20.6.
- cvičná evakuace, červen
- spolupráce s MŠ – besídky, návštěvy předškoláků aj.
- oslavy konce školního roku, vyhlášení anket
- účast na vyhlášených soutěžích

- DVPP:
- setkání metodiků prevence – I. Florusová, 16.5
 

—————

Zpět