Plán činnosti na 4. čtvrtletí 2015-2016

20.04.2016 14:45

- akce „Čistíme Česko – za Švábenice krásnější“ – Den Země (úklid okolí školy, dětských hřišť a zastávky), 22.4.

- zapojení do sběru víček na podporu nemocného chlapce – ve spolupráci s nemocnicí ve Vyškově, do ukončení výzvy

- výstava s dílničkou „Život Otce vlasti“ v muzeu ve Vyškově – 4. tř., 21.4.

- výchovný koncert „Zdraví máme jenom jedno“, 28.4.

- DDH ve Vyškově –  4.třída, 29.4. a 17.6.

- obnova estetické výzdoby školy – Den otevřených dveří, květen

- Den otevřených dveří u příležitosti Dne matek, 12.5.

- školní výlet do Brna (Zábavní vědecký park VIDA, přehrada) – 3.-5.tř., 17.5.

- oslava Dne dětí v areálu chovatelů, 27.5.

- výlet s výukou náboženství, 6.6.

- fotografování tříd, červen

- OLYMPIÁDA 2016, červen

- PEXESIÁDA 2016, červen

- vycházka do přírody – 1.a 2.tř., červen

- cvičná evakuace, červen

- spolupráce s MŠ – besídky, návštěvy předškoláků aj.

- oslavy konce školního roku, vyhlášení anket

- účast na vyhlášených soutěžích

- DVPP:  

        - seminář „Vzrůstající agresivita a agresivní chování dětí“ – I.Florusová, 21.4.

        - seminář „Chyby vedoucích pracovníků a jejich důsledky“ – J.Zatloukalová, 11.5.

        - setkání školních metodiků prevence – I.Florusová, 16.5.

Kontrolní činnost :

- hospitace dle potřeby a domluvy

- kontrola sešitů Prv, Př, Vl

- prověrky za 4.čtvrtletí

- kontrola ŽK, deníčků

- kontrola dokumentace – TK, TV, katalog. listy, vysvědčení

- příprava kopií katalog. listů žáků 5.třídy

 

 

Mgr. Jana Zatloukalová

ředitelka školy

—————

Zpět