Plán činnosti na 3. čtvrtletí 2017-2018

02.02.2018 09:38

- zahájení výuky plavání (1.- 3.třída), od 23.1. do 3.4.

- školní pěvecká soutěž, 1.2.

- pololetní prázdniny, 2.2.

- jarní prázdniny – od 5.2. do 9.2.

- sběr papíru, 14.2.

- hudební pořad „Ententýky“ – ve spolupráci s MŠ, 2.3.

- školní přehlídka v recitaci, březen

- velikonoční prázdniny, 29.3.

- konzultace s rodiči, 11.4.

- zápis dětí do 1. třídy, 18.4.

- výtvarná soutěž„Příroda kolem nás“, 31.1.

- další vyhlášené soutěže, spolupráce s MŠ


DVPP:

- seminář „Vzdělávání a péče o žáky nadané a mimořádně nadané“ – D. Plhalová, 14.2
- seminář „Finanční matematika pro 1.stupeň ZŠ“ – I. Florusová, 20.2.a 22.2.
- seminář „Pohybové hry“ – L. Gruberová, 11.4.
 

—————

Zpět