Plán činnosti na 2. čtvrtletí 2018-2019

23.11.2018 12:38

-           prezentace školy ve vánočním Zpravodaji, 19.11.

-           návštěva knihovny ve Švábenicích – 1. - 3.tř., 27.11.

-           výroba ozdob na obecní vánoční strom, listopad

-           kulturní vystoupení žáků školy na slavnostním rozsvícení obecního vánoč. stromu, 1.12.

-           „Čertovská literární beseda" (kniha Oliverovo kopyto) – spisovatel Jan Sviták, 4.12.

-           mikulášské oslavy s nadílkou a návštěvou Mikuláše s čerty, 5.12.

-           výchovný koncert „Vánoční koledování", 11.12.

-           školní vánoční turnaj ve vykulované, 20.12.

-           výroba vánočních přání (4. a 5. třída), prosinec

-           výstava "Česká mše vánoční J.J.Ryby s obrázky J.Lady", výstava betlémů - muzeum Švábenice, 21.12.

-           vánoční oslavy ve škole - kulturní program žáků a posezení u stromečku ve vestibulu školy, besídky ve třídách, 21.12.

-           spolupráce se spádovými MŠ – besídky, prosinec

-           inventarizace, 31.12.

-           zapojení školy do projektu „Sportuj ve škole", od 1.1.

-           konzultace s rodiči o prospěchu a chování, 9.1.                                    

Účast na DVPP:

-    setkání metodiků prevence, seminář „Řešení konfliktů se žáky a práce se třídou jako prevence šikany" – I.Florusová, 20. a 21.11.

      -    seminář „Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD) II" – J.Nadymáčková, 26.11.

      -    seminář „Novely právních předpisů od 1.1.2019" – J. Zatloukalová, 14.1.

 

Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školy

—————

Zpět