Plán činnosti na 2. čtvrtletí 2017-2018

03.12.2017 11:36

- prezentace školy ve vánočním Zpravodaji, 24.11.

- setkání učitelů s pracovnicí PPP Vyškov (Inkluze), 27.11.

- kulturní vystoupení žáků školy na slavnostním rozsvícení obecního vánoč. stromu, 2.12.

- mikulášské oslavy s nadílkou a návštěvou Mikuláše s čerty, 5.12.

- výroba vánočních přání (4. a 5. třída, ŠD), prosinec

- divadlo „Krkonošské pohádky“ v Prostějově, 12.12.

- školní vánoční turnaj ve vykulované, 20.12.

- hudební pořad „Slyšte, slyšte“, 21.12.

- vánoční oslavy ve škole – kulturní program žáků a posezení ve vestibulu školy, besídky ve třídách aj., 22.12.

-  spolupráce se spádovými MŠ – besídky, prosinec

- inventarizace, 31.12.

- konzultace s rodiči o prospěchu a chování, 10.1.
  
- účast na DVPP:

- seminář „Primární prevence rizikového chování, agresivita a šikana“ – J. Nadymáčková, 28. a 29.11.2017
- seminář „Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi II“ – I. Florusová, 29.11. a 7.12.2017
- seminář „Efektivní řízení školy v praxi“ – J. Zatloukalová, 6.12.2017
- seminář „Financování školství“ – J. Zatloukalová, 7.12.2017
- seminář „Novely právních předpisů k 1.1.2018“ – J. Zatloukalová, 8.1.2017

Mgr. Jana Zatloukalová

                                                                                                                  ředitelka školy

—————

Zpět