Plán činnosti na 1. čtvrtletí

17.09.2018 09:15

-           podzimní práce na školní zahradě – v rámci Pč

-           pokračování v projektu "Mléko do škol" a "Ovoce a zelenina do škol", zavedení piného režimu

-           obnovení estetické výzdoby školy a mimoučebního pavilónu

-           zavedení kroužků – výtvarné výchovy, aerobiku, florbalu a tělesné výchovy, září

-           sběr papíru, 6.9.

-           program prevence „Lišák Foksík" aneb „Bezpečně k cíli", 11.9.

-           výstava v muzeu ve Švábenicích "Panovníci zeme Koruny české a 100 let Československé republiky", říjen

-           schůze SR + třídní schůzky, 10.10.

-           výcvik na DDH ve Vyškově (4.třída), 18.10.

-           podzimní prázdniny, 29. a 30.10.

-           školní projekt „Světový den laskavosti", 13.11.

-           ukončení projektu "Blíže k dětem" (v rámci výzvy č.22-OP VVV)

-           sběr plastových víček pro nemocnou Patričku, celoroční projekt

-           zahájení celoškolních projektů „Pozor, červená!" a „Barvy Země", celoroční projekty

-           spolupráce se spádovými mateřskými školami a ZUŠ Ivanovice na Hané

-           účast na průběžně vyhlašovaných dětských akcích a sportovních soutěžích

 

DVPP:

-           seminář „BOZP a PO pro vedoucí pracovníky" – J.Zatloukalová, 14.9.2018

-           seminář „Žáci s PO (podpůrnými opatřeními) a práce s nimi" – A.Kušková, 19.9.2018

-           seminář „Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD)" – J.Nadymáčková, 5. a 26.11.2018

 

Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školy

          

          

—————

Zpět