Plán činnosti na 1. čtvrtletí 2018-2019

21.09.2018 05:58

-    podzimní práce na školní zahradě – v rámci Pč
-    pokračování v projektu „Mléko do škol“ a „Ovoce a zelenina do škol“, zavedení pitného režimu
-    obnovení estetické výzdoby školy a mimoučebního pavilónu
-    zavedení kroužků – výtvarné výchovy, aerobiku, florbalu a tělesné výchovy, září
-    sběr papíru, 6.9.
-    program prevence „Lišák Foksík“ aneb „Bezpečně k cíli“, 11.9.
-    výstava v muzeu ve Švábenicích „Panovníci země Koruny české a 100 let Československé republiky“, říjen
-    schůze SR + třídní schůzky, 10.10.
-    výcvik na DDH ve Vyškově (4.třída), 18.10.
-    podzimní prázdniny, 29. a 30.10.
-    školní projekt „Světový den laskavosti“, 13.11.
-    ukončení projektu „Blíže k dětem“ (v rámci výzvy č.22-OP VVV)
-    sběr plastových víček pro nemocnou Patričku, celoroční projekt
-    zahájení celoškolních projektů „Pozor, červená!“ a „Barvy Země“, celoroční projekty
-    spolupráce se spádovými mateřskými školami a ZUŠ Ivanovice na Hané
-    účast na průběžně vyhlašovaných dětských akcích a sportovních soutěžích

DVPP:
-    seminář „BOZP a PO pro vedoucí pracovníky“ – J.Zatloukalová, 14.9.2018
-    seminář „Žáci s PO (podpůrnými opatřeními) a práce s nimi“ – A.Kušková, 19.9.2018
-    seminář „Zásady práce s dítětem s ADHD (ADD)“ – J.Nadymáčková, 5. a 26.11.2018
    

Kontrolní činnost :

-    kontrola třídní dokumentace (TK, TV a kat. listy), 7.9.
-    rozvrhy, seznamy žáků , 7.9.
-    vstupní, čtvrtletní prověrky
-    hospitace dle domluvy a potřeby
-    kontrola deníčků a ŽK, portfolia žáků

                                    Mgr. Jana Zatloukalová
                                           ředitelka školy

—————

Zpět