Oslavy Dne laskavosti

13.11.2018 14:19

Třináctý listopad je v kalendáři označován jako Světový den laskavosti, tedy svátek, jenž nám připomíná uskutečňování dobrých skutků. Ano, správně řečeno „připomíná“, neboť tento svátek by se měl oslavovat všech 365 dní v roce.

Konat dobro není vůbec obtížné. Naopak – dělat dobré věci je neuvěřitelně jednoduché. Důležité je začít a vytrvat. Vždyť jen takový „obyčejný“ úsměv na tváři věnovaný druhému nás nestojí žádné peníze a spoustu času nám také nezabere.

Dnešní den jsme v naší škole zasvětili všemu dobrému, čeho jsme sami schopni poskytnout. Pomoci nám měli skřítci „laskavníčci“, kteří nás vítali hned při vstupu ve dveřích školy. Během vyučování jim žáci všech tříd vymýšleli vhodná jména, která symbolizovala jejich poslání – např. Hodníček, Srdinka, Láskomílek, Ochotníček nebo třeba Pomáháček.

Prvňáčci si spolu s paní učitelkou přečetli v příběhu Smutná princezna o holčičce Karolínce, která neměla žádné kamarády a společně přemýšleli o tom, jak by jí mohly děti pomoci. Mimo jiné si prvňáčci také slíbili, že se budou hezky oslovovat, že si nebudou nadávat a že si navzájem pomůžou třeba při ořezávání pastelek nebo při mytí tabule. Také se učili, jak se máme omluvit, když někomu třeba nechtěně ublížíme.

Ve druhé třídě se kluci i holky zamysleli nad tím, že slovo laskavý se dá říci i jinak – vlídný, přátelský, milý, ohleduplný, dobrosrdečný… Zahráli si také hru „Hvězdička – pavučinka přátelství“, kde si v kruhu na koberci posílali klubíčko vlny se slovem nebo větou o přátelství. Toto téma si druháci připomněli i v příběhu „Listnáči, ven“, kde diskutovali o chování oživlých stromů, které připomínalo správné i nesprávné chování některých lidí. Zážitky z celého dne pak využili při kresbě stromu „Laskavce“.

Třeťáci si nejdříve vyluštili křížovku, kde tajenkou bylo slovo „laskavý“. Poté si spolu povídali o tom, co vlastně znamená „být laskavý“ a jestli něco laskavého v poslední době pro někoho udělali. Po poslechu textu o krásné louce, kytičkách a o zpočátku trochu urážlivém a nesnášenlivém srnečkovi se žáci snažili vymýšlet, jak by se měl tento srneček správně zachovat. Při hře „Přetlačovaná“ se pak snažili dodržovat pravidla slušné hry tak, aby si navzájem s protihráči neublížili. Také se ve skupince zamýšleli nad tím, co nám někdy brání být laskavým a co udělat pro to, aby se tak více nedělo.

Pro čtvrťáky se tento den stalo heslo „Přátelství je jako zlatá brána, v nás jen v nás je od té brány klíč“ hlavním tématem. Spolu s Petrem Rezkem si zazpívali píseň „Přátelství“, zahráli si např. dotykovou hru „Tichá pošta“, četli si krátké povídky k zamyšlení s poučením na závěr. Ale hlavně – navzájem si povídali, usmívali se, pomáhali jeden druhému a co je důležité – vůbec na sebe nebyli oškliví. Snad jim to vydrží co nejdéle.

S páťáky jsme se pustili do diskuze o tom, jaký význam mají pro člověka dobré skutky. Shodli jsme se na tom, že nám každopádně přinášejí radost a dobrou náladu a tím mají také blahodárný vliv na naše zdraví. V televizních zprávičkách pro děti jsme se inspirovali počiny jiných škol – návštěva domu seniorů, útulku pro opuštěná zvířata či pořádání sbírky pro děti s pohnutými osudy v Klokánku aj. Zhlédli jsme příběh maminky bez rukou, jak zvládla péči o svou malou dcerku. Všem se draly slzy do očí při představě, že lidská obětavost a láska nezná mezí a doslova „hory přenáší“. Při poslechu příběhu o lvu Kazimírovi jsme si dokázali, že přátelství mezi sebou je to nejcennější, co si můžeme navzájem nabídnout. V hodině informatiky žáci využili moderní techniku k zasílání pozdravů a milých přání. Na závěr se všichni zamýšleli nad tím, co všechno lze označit za dobrý skutek a své nápady pak vlepovali do připravených papírových srdcí.

Závěrem lze říci, že během tohoto dne jsme se přesvědčili a utvrdili v tom, že v každém z nás je veliký kus dobrého a že naše laskavé skutky udělají vždy radost jak těm, ke kterým směřují, tak hlavně a především nám samotným.

 

Jana Zatloukalová

—————

Zpět