Na návštěvě v mateřské škole

05.04.2019 14:52

Karneval

V lednu uspořádaly učitelky v mateřské škole karneval ve 2. třídě štěňátek pro všechny děti z mateřské školy. Maminky připravily dětem krásné masky, děti si je po svačině oblékly a v převlečení za pohádkové postavy a zvířátka se nejdříve představily, pak tančily při reprodukované hudbě a také soutěžily jednotlivě, ve skupinách a ve dvojicích. Společně si děti také  zazpívaly, pak se rozloučily a na závěr dostaly  sladkou odměnu.

 

Návštěva základní školy a planetária

Poslední lednový den rovněž děti z 2. třídy štěňátek navštívily základní školu, prohlédly si nové šatny, chodby s výzdobami, výtvarné práce dětí a hlavně se mohly podívat do první třídy.  Po prohlídce šly s učitelkou do tělocvičny, kde je čekalo překvapení v podobě obrovského planetária. Vstoupily dovnitř, pohodlně si sedly nebo lehly a pak s údivem sledovaly pořad s názvem Polaris. Neobyčejné efekty při promítání vtáhly děti do děje a plny zážitků se vrátily zpět do mateřské školy. Podle jejich vyprávění se jim návštěva planetária mobilního typu opravdu líbila. Tato akce byla pořádána ve spolupráci se základní školou.

 

Divadelní představení Krteček a prasátko

V únoru jsme uspořádali v mateřské škole vystoupení paní Horákové s maňáskovou pohádkou Krteček a prasátko. Při sledování děje se děti nejen pobavily a zazpívaly, ale také poučily.   

 

Děti staví sněhuláky

Naše mateřská škola má velmi pěkně zařízenou školní zahradu. Děti si sem chodí hrát i v zimě, třeba stavět sněhuláky nebo vyšlapávat cestičky ve sněhu.

 

Hudební pořad Pro radost

Umělecká agentura Belcanto z Brna uspořádala 27.března velmi poutavé vystoupení dvou hudebníků pro děti z mateřské školy. Jednalo se o hudební pořad s názvem Pro radost. Kromě poslechu hraných a zpívaných písní byly děti přiměřenou formou poučovány i zapojeny do děje hrou na tělo, pohybovým vyjadřováním i zpěvem. Jednu  písničku, která se dětem nejvíce líbila, se už starší děti naučily zpívat.

 

Vyrábíme, kreslíme a zdobíme - účastníme se výtvarných soutěží

K oblíbeným činnostem dětí v mateřské škole patří malování, kreslení a lepení. Jejich výtvarné práce jsou vystaveny v obou šatnách, na chodbě a ve třídách. Děti se tak podílejí na výzdobě školy, která pak opravdu prokoukne. Do výtvarné soutěže Příroda kolem nás jsme poslali tři nejkrásnější práce dětí z naší mateřské školy.

 

Účast na vítání občánků

Děti z mateřské a základní školy přednášejí na Městyse Švábenice na každém vítání nových občánků do života při obřadu. Poslední vítání bylo 30. března. Děkujeme maminkám a babičkám, které děti na přednášení přivádějí.

 

Akce pro rodiče předškolních dětí

28. března proběhla v mateřské škole akce Táto, mámo, podívej se, co už umím. Odpoledne přišla většina rodičů předškolních dětí, které mají v září 2019 nastoupit do základní školy. Učitelka s dětmi předvedla činnosti důležité pro připravenost do 1. třídy:

- určování geometrických tvarů, barev, prostorových představ při pokládání do mřížky, rozlišování ovoce a zeleniny, při poznávání květin určování 1. hlásky ve slovech, vyhledávání písmen, vytleskávání slov a určování počtu slabik. Děti se také představily a řekly, kolik mají let a kde bydlí. Rodiče si mohli prohlédnout složky s pracovními listy a informovat se, v čem se mohou jejich děti ještě zlepšit.

 

Koncert ZUŠ Ivanovice na Hané

4.dubna proběhlo v kulturním domě ve Švábenicích vystoupení žáků hudebního a tanečního oboru ze Základní umělecké školy v Ivanovicích na Hané. Kromě poslechu skladeb na hudební nástroje a vystoupení žákyň tanečního oboru nejvíce děti upoutala hudební pohádka O dvanácti měsíčkách, ve které vystoupily kromě žáků základní umělecké školy také jejich učitelé. Velké poděkování patří všem, kteří tento krásný koncert připravili.

 

Ilona Kučerňáková, vedoucí učitelka

 

 

—————

Zpět