Masopustní oslavy s maškarami

09.03.2017 14:45

Aneta Burešová, 5. třída

Poslední únorový týden na naší škole se nesl ve znamení masopustního veselí a ostatkových tradic. Masopustní oslavy vyvrcholily karnevalem s maškarami. Já jsem byla za kočku i s kamarádkou Emmou. Na začátku se všechny třídy představily s tím, co si pro nás připravily. Byly to básničky, písničky a rozmanité lidové hry. Naše třída si jednu z nich připravila, ve které musel kačer chytit kačenu. Hned potom následovalo vyhodnocení masek, ve které vyhrála moje druhá kamarádka Vikča. Byla za Střihorukého Edwarda. Její maska byla úžasná. Hráli jsme taky taneční hry, např. když přestala hrát hudba, museli jsme si stoupnout na noviny. V této soutěži jsem vyhrála. Nebyl tam vítěz na prvním místě, ale vyhráli tři poslední děti. Další hra byla s balónky. Tam byli také tři vítězové. Opět jsem vyhrála. S kamarádkou jsme musely mít balónek mezi čely, chodit s ním a nedotýkat se ho rukama. Karneval skončil tím, že každý dostal 4 losy a další se losovaly. Já jsem vyhrála lva, kterého jsem si mohla dokreslit. Potom jsme šli do tříd na poslední hodinu. Karneval se mi líbil, ale je mi líto, že další na této škole už asi nezažiju.

 

Veronika Cupáková, 5. třída

Největší únorovou událostí byl školní karneval neboli ostatky. Ráno jsme přišli do školy a převlékli se do kostýmů. Já a Anetka jsme šly převlečené za biatlonistky. Měly jsme vyrobené běžky a pistole z kartonu. Myslím, že se paním učitelkám naše kostýmy líbily! A teď už k programu. Po zajímavém kulturním vystoupení všech tříd jsme začali chodit ve vláčku a paní učitelky hodnotily masky dětí. Potom jsme začali tancovat a já s Anetkou jsme jezdily na běžkách. Pak následovala přestávka. Když jsme došli zpět do tělocvičny, začali jsme hrát hry, např. všude byly noviny, paní učitelka pustila písničku a my jsme začali tancovat. Jakmile paní učitelka zastavila písničku, museli jsme si stoupnout na noviny. Ten, kdo je nenašel, vypadl. Na konci karnevalu nás čekala dlouho očekávaná a oblíbená tombola. Vyhrála jsem sloníka. Karneval se mi líbil, protože byl zábavný

 

Ondřej Navrátil, 4. třída

 V duchu lidových tradic se ve škole konal masopust, který byl velmi zábavný. Došli jsme do tělocvičny a tam každá třída ukázala, co si děti nacvičily. Já s Patrikem a Lukášem jsme šli za zlínské fanoušky. Měli jsme obličej pomalovaný žlutou a modrou barvou a oblékli jsme si zlínské dresy, šály a čepice. Poté, co všechny třídy vystoupily, se vyhlašovaly nejhezčí masky. Byl jsem mezi nimi. Poté následovaly soutěže s hudbou, nejvíce psiny jsme si užili u hry s novinami. Hrála se tak, že když přestala hrát hudba, museli jsme se postavit na noviny. Kdo to nestihl, ten šel z kola ven. Druhá soutěž byla o týmové spolupráci. Museli jsme mít mezi čely nafukovací balónek. S Lukášem jsme dokázali vyhrát. Masopust byl zakončen bohatou tombolou. Vyhrál jsem dokonce tři ceny! Masopust se mi moc líbil a doufám, že bude i příští rok.

 

Kateřina Sikorová, 4. třída

Konečně jsme se dočkali slíbeného masopustu ve škole. V tento den se tady sešla spousta masek, kterých bylo rozhodně více, než v masopustním průvodu ve vesnici. Já jsem byla za princeznu. Dokonce i naše paní učitelka byla za čarodějnici, která to v kole pěkně roztáčela! Na začátku si každá třída připravila básničku, písničku nebo tanec. První třída nám zatancovala mazurku, kterou jsme si nakonec vyzkoušeli všichni. Potom se vyhlašovaly nejhezčí masky. Po malém ostatkovém pohoštění následovala přestávka, po které jsme se vrátili do tělocvičny, kde jsme tancovali a hráli různé hry. Na závěr nás čekala zajímavá a napínavá tombola. Každý dostal 4 losy. Bohužel jsem měla smůlu a nic jsem nevyhrála. Už se těším na příští rok, až budeme mít ve škole zase takové veselé oslavy s tancem.

—————

Zpět