Evropa čte - čtěte s námi!

09.05.2019 13:34

Víte, že jeden z pěti patnáctiletých neumí moc dobře číst? A že v Evropě postrádá literární dovednosti až 73 milionů dospělých?  Je nutné s tím něco udělat. Víme, že některé děti nečtou vůbec a některé děti čtou jen velice málo. Chceme přivést  co nejvíce dětí ke čtení,  ukázat jim jeho pozitivní vliv  a pomoci jim najít svou cestu ke knize.  Proto jsme se rozhodli připojit ke Dnům dětského čtení, které probíhalo od 23. dubna do 9. května. Proč právě tento termín? Je to proto, že 23. duben je vyhlášen Světovým dnem knihy. Jak u nás toto čtení probíhalo?

Náš projektový den jsme si nazvali „Švábenice čtou s Evropou". Z každé třídy děti společně s paní učitelkou vybraly jednoho popř. dva zdatné čtenáře, kteří si do školy přinesli svou oblíbenou knihu. Všichni jsme se shromáždili ve vestibulu školy a společné čtení mohlo začít. Zvolení čtenáři pak posluchačům svou knihu představili, řekli o ní něco zajímavého a poté spolužákům přečetli krátkou ukázku. Každý čtenář se snažil ostatním ukázat, čím je pro něj kniha zajímavá a proč se mu líbí. Popřípadě ostatní nalákat, aby si knihu také přečetli. Bylo hezké, že dobří a odvážní čtenáři se objevili nejen mezi páťáky, ale i v nižších ročnících.

Alena Kušková

—————

Zpět