Co jsme zvládli v mateřské škole

27.11.2018 13:09

Dopravní výchova - program prevence Lišák Foksík aneb Bezpečně k cíli

11. září proběhl v mateřské škole naučný program, při kterém se děti poučily o bezpečnosti v dopravě, na kole, při hře venku. Získaly potřebné poznatky o chování v dopravě, při jízdě v autě a na kole, ty pak přenášely také do her na dopravu, na policii. Stavěly velké cesty s křižovatkami, přechody pro chodce, semaforem pro chodce, učily se poznávat strany, některé dopravní značky a bezpečně přecházet nejen na postavených cestách, ale také venku na vycházkách.

Pohádka Jak Karlík zachránil babičku

24. září děti zhlédly pohádku Jak Karlík zachránil babičku. Vystoupení bylo poučné i zábavné, děti byly aktivně zapojeny do děje. Své zážitky vyjádřily kresbou.

Logopedické vyšetření

11. října přijela do mateřské školy Mgr. Kolbábková z SPC Brno, pobočka Vyškov a provedla individuálně logopedické vyšetření dětí, u kterých rodiče souhlasili s vyšetřením. Na její doporučení jsou děti zařazeny do logopedické péče v mateřské škole, do skupinové péče nebo musí s dítětem navštěvovat speciálního logopeda mimo mateřskou školu.

Chráníme životní prostředí a pečujeme o své okolí

V rámci vedení dětí k péči o okolí se děti v říjnu seznámily nejen se správným tříděním odpadového materiálu do kontejnerů, ale také s využitím a recyklací. Zkoušely si sešlapávání PET lahví v MŠ, hrály si na popeláře a třídily do barevných tašek. Nasbíraný materiál odnášely do kontejnerů v obci. Vyzkoušely si také, jak se hrabe listí na školní zahradě, do kterého se zapojily v listopadu v době pobytu venku.

Ekologická výchova – pořad O skřítkovi Pořádníčkovi…

12. října děti z mateřské školy a 1. třídy základní školy sledovaly pořad O skřítkovi Pořádníčkovi, pohádky O Jonášovi a Jak se ježek ztratil. Využily dříve získané poznatky a zazpívaly si s paní Horákovou písničku, kterou je již dříve naučila paní učitelka Kučerňáková. Vystoupení bylo poučné i zábavné, děti byly aktivně zapojeny do děje. Své zážitky také vyjádřily kresbou.

Fotografování dětí

23. října se děti fotily na sérii fotografií  s vánočním motivem.

Oslava státního svátku – 100 let československé republiky

V pracovním plánu školy máme na tento školní rok 2018-2019 téma ,,Po cestičce z města ven, celé Česko projedem“ a mottem jsou slova naší hymny:,, A to je ta krásná země, země česká – domov můj“. Vzhledem k tématu, které jsme si zvolili, je jasné, že oslava 100. výročí založení Československé republiky nezůstala stranou. Učitelky připomenuly přiměřenou formou toto významné výročí, využily tematický obraz Moje vlast – Česká republika. Nejmenší děti z 1. třídy se nejdříve seznamovaly se Švábenicemi, místem kde žijí. Učitelky také navazovaly na jejich poznatky, které měly z cestování s rodiči po místech naší krásné vlasti. Po veřejném zasazení lípy republiky u kaple Na Hradě se šly děti z celé mateřské školy podívat na místo, kde byla zasazena. Všechny pak s pomocí učitelek vytvořily výtvarné práce – v 1. třídě skupinovou práci lípu s listy, některé děti také samy vyzdobily mapu České republiky tupováním. Ve 2. třídě děti kreslily velký a malý státní znak, prezidentskou standartu, malovaly temperovými barvami státní vlajku a obrázky z přírody. Z hotových prací byla zhotovena výstava v šatně 1. třídy, na chodbě i schodišti u 2. třídy. Děti z obou tříd také navštívily muzeum s výstavou PANOVNÍCI ZEMĚ KORUNY ČESKÉ,  100 LET ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY. Nenásilnou formou tak učitelky vedly děti  k lásce k místu, kde bydlí, naší krásné zemi. Ve 2. třídě učitelky seznámily starší děti  i s hlavním městem Prahou, některými horami, řekami a městy, popisovaly fotografie a obrázky z kalendářů. Navíc toto seznamování se stalo součástí celoroční hry z časopisu Pastelka s názvem ,,Ahoj, Česko“. Při poznávání je bude celý rok provázet  písnička, kterou se již naučily a hrají si při ní na vlak.  Ta začíná: ,,Jede, jede mašina, naše jízda začíná, projedem se po krajích, východ, západ, sever, jih…. a končí:,,Že zpívají koleje, jak to Česko krásné je“.  Ve 2. třídě děti také poslouchaly před spaním četbu z knihy Příběhy z dějin a pověstí.                                                                                                                 

Podzimní setkání s rodiči

Ve čtvrtek 8. listopadu učitelky uspořádaly v mateřské škole akci pro děti a rodiče, která se jmenuje „Výroba podzimníčku.“ Společně si všichni vyrobili draka podle vlastního nápadu a pomocí přírodnin a dalších materiálů z domova i z mateřské školy. Maminek nebylo mnoho, ale děti byly nadšené, že mohou být společně s rodičem v mateřské škole. Nálada byla příjemná a děti veselé. Jak maminky, tak i děti využívaly svou fantazii opravdu naplno. Draci se tvořili z papíru, gumových podložek, využíval se textil, sušené plody, koření, ořechové skořápky, knoflíky apod.  Po skončení prací si děti po sobě uklidily a s dobrým pocitem odcházely domů. Z hotových draků byla vytvořena výstava na chodbě v přízemí, aby si je mohli všichni prohlédnout.

Ilona Kučerňáková

 

 

 

 

 

 

—————

Zpět