Blíže k dětem

10.02.2017 15:29

Naše škola se zapojila do projektu s názvem „Blíže k dětem“ v rámci „výzvy č. 22 - OP VVV – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ vyhlášené MŠMT.

Součástí našeho projektu je kromě jiného podporovat základy vzdělávání zavedením „Čtenářských klubů“ – cílem je podpora a rozvoj čtenářské gramotnosti a „Klubů zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti“ – cílem je rozvoj logického a strategického myšlení žáků.

Čtenářské kluby zahajují svou činnost od pondělí 13. 2. 2017.

Matematické kluby zahájí svou činnost ve školním roce 2017 – 2018.

 

Mgr. Jana Zatloukalová, ředitelka školy

                                                                                                                     

—————

Zpět