Archiv článků

Vánoční elektrojízda

08.12.2016 09:45
            Nástup adventu jsme oslavili v úterý 29. 11. u nás ve škole parádní „Vánoční elektrojízdou“. S tímto programem nás se svým červeným kamiónem navštívila společnost E.ON a patronkou společného setkání byla paní učitelka...

—————

Básníci ze základní školy

08.12.2016 07:13
V rámci hodin čtení se žáci zamysleli nad blížícími se svátky, zapojili svou fantazii a vytvořili pár veršů s tématikou zimy a nejkrásnějších svátků v roce –...

—————

Spisovatelé ze základní školy

08.12.2016 07:07
Naši žáci se ve spolupráci s místní knihovnou zapojili do projektu zaměřeného na „posílení významu formování regionální identity a rozvoj vnímání knihoven jako komunitních center a místa mezigeneračního setkávání“. Jde o projekt, který vymyslela Městská knihovna v Břeclavi společně...

—————

Školáci na dopravním hřišti

08.12.2016 07:06
Jedno středeční říjnové ráno se naše 4. třída vydala linkovým autobusem na dopravní hřiště do Vyškova. Z autobusového nádraží jsme šli kolem Alberta –  nikdo z nás tu cestu neznal. V učebně nás přivítal pan učitel a byly tam i děti z Nesovic se svými učitelkami. Probírali jsme...

—————

„Ve škole hořelo“ ...jenom jako!

25.09.2016 17:37
Prověřovací cvičení jednotek požární ochrany 7. 9. 2016 Každoročně musejí jednotky požární ochrany absolvovat prověřovací cvičení, kterým se ověřuje akceschopnost jednotek, dostupnost techniky pro daný prostor a samotný postup hasičů při zdolávání mimořádné události. Nutno dodat, že o...

—————

Plán činnosti na 1. čtvrtletí 2016-2017

21.09.2016 16:44
-           podzimní práce na školní zahradě – v rámci Pč -           pokračování v akci „Školní mléko“ a „Ovoce do škol“, zavedení pitného...

—————

Zahájení školního roku 2016/2017

28.08.2016 16:14
Základní škola ve Švábenicích oznamuje, že školní rok 2016/2017 bude zahájen ve čtvrtek 1.září 2016 v 8.00 hodin. Žáci 1. třídy se sejdou v budově úřadu městyse ve Švábenicích, kde budou v obřadní síni slavnostně přivítáni. Žáci ostatních tříd zahájí školní rok ve svých třídách a...

—————

Slavnostní závěr školního roku 2015/2016

06.07.2016 09:16
Stalo se u nás ve škole už tradicí, že se společně v poslední školní den scházíme společně, abychom se naposledy rozloučili s našimi odcházejícími páťáky a zároveň abychom zrekapitulovali celý ten uplynulý školní rok, který nám snad více než kdy jindy doslova ulétl před očima. Letošní společné...

—————

Rozloučení páťáků

06.07.2016 09:14
Na shledanou, školo! Karolína Vránová Teď, když vše pomalu končí, ráda vzpomínám na dny prožité v naší škole.   Když jsme v první třídě začínali, měla jsem smíšené pocity. Těšila jsem se, ale i trochu obávala, co tu na mě čeká.     Líbila se mi slavnostně vyzdobená budova,...

—————

Vycházka do lesa

22.05.2016 22:56
V rámci každoročních školních výletů žáci první a druhé třídy naší školy vyrazili na vycházku do přírody. Naše cesta vedla pod kostelem kolem zahrady s daňky a dále lávkou přes potok. Prvním zážitkem byla zastávka u rybníka. Povídali jsme si o tom, kteří živočichové žijí u vody, pozorovali jsme...

—————