Dokumenty školy

- školní řád-od 1.9.2016    (pravidla pro hodnocení- jsou součástí školního řádu)

 - seznam žáků 2017-2018

- rozvrhy hodin 2017-2018

- organizace školního roku 2017-2018

- Ceny_obědů_podle_jednotlivých_věkových_skupin-od_1.1.2013

- provozní řád ŠJ

- vnitřní řád ŠD od 1.1.2017

- úplata_ve_ŠD_od_1.9.2016

 

ŠVP ZV a ŠVP pro ŠD - tyto dokumenty jsou k nahlédnutí na veřejně přístupném místě ve vestibulu školy