Archiv článků

Blíže k dětem

10.02.2017 15:29
Naše škola se zapojila do projektu s názvem „Blíže k dětem“ v rámci „výzvy č. 22 - OP VVV – Šablony pro MŠ a ZŠ I“ vyhlášené MŠMT. Součástí našeho projektu je kromě jiného podporovat základy vzdělávání zavedením „Čtenářských klubů“ – cílem je podpora a rozvoj čtenářské gramotnosti a...

—————

Upozornění

30.01.2017 13:43
Vzhledem k onemocnění hudebníků se výchovný koncert skupiny MARBO "Písničky a jejich úkoly" přesouvá ze dne 1. února 2017 na středu 8. února 2017.

—————

Plán činnosti na 3. čtvrtletí 2016-2017

26.01.2017 12:59
sběr papíru, 24.1. zahájení výuky plavání (3.a 4.třída), od 31.1. do 11.4. oslavy zakončení 1. pololetí – výchovný koncert pro děti „Písničky a jejich úkoly“ (skupina MARBO), 1.2. pololetní prázdniny, 3.2. oslavy masopustu s maškarami, 23.2. beseda s policií ČR – 1. třída,...

—————

"Školou chodil Mikuláš..."

12.12.2016 15:07
Ondřej Navrátil, Jan Kudlička   V pondělí 5. prosince navštívili naší školu čerti s Mikulášem a andělem. První čert měl v ruce vidle, druhý čert pytel a řetěz a třetí čert měl na zádech přivázaný velký zvon. Mikuláš držel v ruce velkou hůl. Dárky nám donesl anděl se...

—————

Plán činnosti na 2. čtvrtletí 2016-2017

08.12.2016 09:46
  -          výroba vánočních ozdob a zdobení obecního vánočního stromu, 23.11. -          kulturní vystoupení žáků školy na slavnostním rozsvícení obecního vánoč. stromu,...

—————

Vánoční elektrojízda

08.12.2016 09:45
            Nástup adventu jsme oslavili v úterý 29. 11. u nás ve škole parádní „Vánoční elektrojízdou“. S tímto programem nás se svým červeným kamiónem navštívila společnost E.ON a patronkou společného setkání byla paní učitelka...

—————

Básníci ze základní školy

08.12.2016 07:13
V rámci hodin čtení se žáci zamysleli nad blížícími se svátky, zapojili svou fantazii a vytvořili pár veršů s tématikou zimy a nejkrásnějších svátků v roce –...

—————

Spisovatelé ze základní školy

08.12.2016 07:07
Naši žáci se ve spolupráci s místní knihovnou zapojili do projektu zaměřeného na „posílení významu formování regionální identity a rozvoj vnímání knihoven jako komunitních center a místa mezigeneračního setkávání“. Jde o projekt, který vymyslela Městská knihovna v Břeclavi společně...

—————

Školáci na dopravním hřišti

08.12.2016 07:06
Jedno středeční říjnové ráno se naše 4. třída vydala linkovým autobusem na dopravní hřiště do Vyškova. Z autobusového nádraží jsme šli kolem Alberta –  nikdo z nás tu cestu neznal. V učebně nás přivítal pan učitel a byly tam i děti z Nesovic se svými učitelkami. Probírali jsme...

—————

„Ve škole hořelo“ ...jenom jako!

25.09.2016 17:37
Prověřovací cvičení jednotek požární ochrany 7. 9. 2016 Každoročně musejí jednotky požární ochrany absolvovat prověřovací cvičení, kterým se ověřuje akceschopnost jednotek, dostupnost techniky pro daný prostor a samotný postup hasičů při zdolávání mimořádné události. Nutno dodat, že o...

—————